Nguyên tố x có 3 đồng vị

      180

Một nhân tố X gồm 2 đồng vị X1 với X2. Đồng vị X1 gồm tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 gồm tổng số hạt là 20. Biết rằng tỷ lệ các đồng vị vào X bằng nhau và các loại phân tử trong X1 cũng bằng nhau. Hỏi nguyên tử khối vừa phải của X là bao nhiêu?


Trong thoải mái và tự nhiên oxi bao gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; còn cacbon tất cả 2 đồng vị là 12C, 13C. Số một số loại phân tử khí cacbonic tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị bên trên là từng nào ?


Magie trong vạn vật thiên nhiên gồm 2 một số loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X gồm nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y rộng X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị gồm tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg là


Trong thoải mái và tự nhiên hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H ; clo bao gồm hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số một số loại phân tử HCl không giống nhau có thể tạo thành từ những đồng vị bên trên là


Trong tự nhiên Oxi gồm 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Tỷ lệ đồng vị 16O cùng 17O theo thứ tự là


Nguyên tố clo có hai đồng vị bền cùng với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương xứng là: C1735lchiếm 75,77% với Cl1737chiếm 24,23%. Vào phân tử CaCl2, % cân nặng của Cl1735là (biết nguyên tử khối vừa phải của can xi là 40)


Có những phát biểu sau

(1) trong một nguyên tử luôn luôn luôn bao gồm số proton thông qua số electron bằng số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân.

Bạn đang xem: Nguyên tố x có 3 đồng vị

(2) tổng thể proton với số electron trong một phân tử nhân được call là số khối.

(3) Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

Xem thêm: Video Bóng Đá West Ham Đấu Với Chelsea Đứt Mạch Bất Bại, Chelsea Thua Ngược West Ham Sau Hai Lần Dẫn Trước

(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(5) Đồng vị là các nguyên tố gồm cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron.

Sô phạt biểukhông đúng là


Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị bền: 12C chiếm phần 98,89% và 13C chỉ chiếm 1,11%.Nguyên tử khối vừa đủ của yếu tắc cacbon là


A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm phần 60%, nguyên tử khối vừa phải của nhị đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:


Nguyên tố X có bố đồng vị X1 chiếm phần 92,3%, X2 chỉ chiếm 4,7% với X3 chiếm phần 3%. Tổng số khối của cha đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn nữa trong nguyên tử X1 là 1 trong những hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 thứu tự là:


Trong vạn vật thiên nhiên Ag có hai đồng vị Ag44107(56%). Tính số khối của đồng vị thứ hai. Biết nguyên tử khối vừa phải của Ag là 107,88 u.


Crom có trọng lượng nguyên tử bằng 51,996. Crom bao gồm 4 nguyên tử đồng vị trong tự nhiên. 3 trong 4 nguyên tử đồng vị của crom là 50Cr có khối lượng nguyên tử 49,9461( chỉ chiếm 4,31% số nguyên tử); 52Cr có cân nặng nguyên tử 51,9405(chiếm 83,76% số nguyên tử); và 54Cr có khối lượng nguyên tử 53,9589(chiếm 2,38% số nguyên tử).

Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại của Cr gần đáp án nào nhất?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam