Lạp xưởng tiếng anh là gì

      150

Chinese sausage, sausage, dachshund are the top translations of "lạp xưởng" into English. Sample translated sentence: Mẹ đang làm lạp xưởng và thức ăn đấy. ↔ Mum"s doing sausages and all.


*

*

Tháng 12 năm 2013, Lee"s Sandwiches thu hồi 740 pound (340 kg) lạp xưởng mai quế lộ trong các gói 450 gam (16 oz) vì có thể bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Bạn đang xem: Lạp xưởng tiếng anh là gì


In December 2013, Lee"s Sandwiches recalled 16-ounce (450 g) mai quế lộ Chinese sausage packages totaling 740 pounds (340 kg) due to concerns about Staphylococcus aureus enterotoxin contamination.
Tôi thích nó có cái đầu của chó Dachshund ( chó lạp xưởng ) thân hình của chó săn, có thể có một ít lông màu hồng, và hãy làm cho nó phát dạ quang. "
I"d like it to have the head of a Dachshund, the body of a retriever, maybe some pink fur, and let"s make it glow in the dark "?
Tôi thích nó có cái đầu của chó Dachshund (chó lạp xưởng) thân hình của chó săn, có thể có một ít lông màu hồng, và hãy làm cho nó phát dạ quang."
I"d like it to have the head of a Dachshund, the body of a retriever, maybe some pink fur, and let"s make it glow in the dark"?
Sản phẩm này tương tự như xúc xích của Lithuania và Đức rất nhẹ, và chúng có xu hướng có nhiều hương vị châu Âu hơn so với các lạp xưởng khác của Trung Quốc.
This product similar to Lithuanian and German sausages which are very mild, and they tend to be much more of European flavours than other Chinese sausages.
Đồng tiền của họ đã được đúc ở những xưởng đúc tiền Hy Lạp, tiếp tục sử dụng truyền thuyết Hy Lạp và Kharoshthi thích hợp, và kết hợp miêu tả các vị thần Hy Lạp, đặc biệt là Zeus .
Their coins were minted in Greek mints, continued using proper Greek and Kharoshthi legends, and incorporated depictions of Greek deities, particularly Zeus.

Xem thêm: Củ Năng Bao Nhiêu 1Kg - Beecost Mua Thông Minh


Khoảng 1.000 lục quân và hàng trăm nhân viên thuộc Không quân Hoàng gia Nam Tư (trong đó có một đơn vị phân xưởng cơ động với 6 xe cộ) đã trốn thoát qua Hy Lạp để đến Ai Cập.
Approximately 1,000 army and several hundred VVKJ personnel (including one mobile-workshop unit of six vehicles) escaped via Greece to Egypt.
Krupp xây dựng các nhà máy cán ở Mexico, nhà máy giấy ở Ai Cập, xưởng đúc ở Iran, nhà máy lọc dầu ở Hy Lạp, nhà máy chế biến dầu thực vật ở Sudan và nhà máy thép của riêng mình ở Brazil.
Krupp built rolling mills in Mexico, paper mills in Egypt, foundries in Iran, refineries in Greece, a vegetable oil processing plant in Sudan, and its own steel plant in Brazil.
Những đồng xu khác được đúc rất kém và có những bức chân dung trông vụng về và méo mó, và chúng được Bopearachchi cho rằng là thuộc về những xưởng đúc mới được mở ra ở miền đông Punjab, có lẽ chúng được đúc bởi những người thợ Ấn Độ không biết nhiều về cách khắc chữ như người Hy Lạp.
Others are badly struck and/or have clumsy and distorted portraits, and these Bopearachchi interprets as belonging to newly opened mints in eastern Punjab, presumably struck by Indian celators with little knowledge of Greek engraving skills.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M