Từ điển anh việt anh tra từ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt anh tra từ

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể thiết đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra từ điển thuận tiện khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển mô tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thiết bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu xung quanh
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Xin Kinh Nghiệm Về Cách Nhớ Đường Hà Nội Bằng Những Câu Chuyện Lịch Sử (Phần 1)

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish