So sánh c3 c4 cam

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi so sánh về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4và thực vật CAM, phát biểu nào sau đâysai?

A.Bạn đang xem: So sánh thực vật c3 c4 camQuá trình cố định CO2ở thực vật C4diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

Bạn đang xem: So sánh c3 c4 cam

B.Thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thực vật CAM thì không.

C.Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều có chu trình Canvin.

D.Quá trình cố định CO2ở thực vật C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thực vật CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.


*

Chọn B.

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Khi so sánh về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B. Thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thực vật CAM thì không.

C. Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều có chu trình Canvin.

D. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thực vật CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Đúng 0
Bình luận (0)

Khi so sánh về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B. Thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thực vật CAM thì không.

C. Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều có chu trình Canvin.

D. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thực vật CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Đúng 0
Bình luận (0)

so sánh sự giống nhau và khác nhau ở 3 nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lớp 11 Sinh học Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM 1 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)

So sánh pha tối của quá trình quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4, CAM ?

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

.* Giống nhau:

– Đều là pha cố định CO2để tổng hợp các chất hữu cơ.

– Diễn biến có thực hiện chu trình Canvin.

TIÊU CHÍ

THỰC VẬT C­3

THỰC VẬT C­­4

THỰC VẬT CAM

ĐẠI DIỆN

Hầu hết các loại thực vật.Mía, ngô, cao lương, rau dền…Xương rồng, dứa, thanh long.

ĐIỀU KIỆN

MÔI TRƯỜNG

Môi trường sống có cường độ ánh sáng từ thấp tới trung bình.

Môi trường sống có cường độ ánh sáng cao.Sống ở hoang mạc, thiếu nước.

VỊ TRÍ TẾ BÀO QH

THỜI ĐIỂM

CỐ ĐỊNH CO2

Khi có ánh sáng.

Xem thêm: Nhạc Thời Trang Thiếu Nhi Sôi Động, Thời Trang Trẻ Em, Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động, Thời Trang Trẻ Em

Vào sáng sớm hoặc chiều tối( ánh sáng yếu).Vào ban đêm.

CHẤT NHẬN CO2

RiDP( Ribulozo 1,5 đi photphat)PEP( photpho enol piruvat)PEP

SẢN PHẨM

ĐẦU TIÊN

APG (Axit photpho glixeric) có 3CAOA( axit oxalo axetic)-> Axit malicAOA => Axit malic.

HIỆU SUẤT

Thấp tới trung bìnhCaoThấp.

Đúng 0
Bình luận (0)

so sánh thực vật C4 và thực vật CAM

Lớp 11 Sinh học Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM 1 0 Gửi Hủy

Có thực vật CH4 à

Đúng 0
Bình luận (2)

Quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , thực vật C 4 và thực vật CAM khác nhau chủ yếu ở

A. Pha sáng

B. Pha tối

C. Cả hai pha

D. Cơ quan quang hợp

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

I - Sai. Vì Sản phẩm cố địnhCO2đầu tiên trong pha tối của thực vậtC3là APG.

II - sai. Chất nhậnCO2đầu tiên trong pha tối của thực vậtC4là PEP. Chất nhậnCO2đầu tiên trong pha tối của thực vậtC3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III - Đúng

IV - Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vậtC4.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C3là APG.

II - sai. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C4là PEP. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV- Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Chọn A

I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C3là APG.

II - sai. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C4là PEP. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha tối của thực vật C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).