So sánh c3 c4 cam

      647
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi so sánh về quy trình quang vừa lòng ở thực vật C3, C4và thực trang bị CAM, phát biểu như thế nào sau đâysai?

A.Bạn sẽ xem: đối chiếu thực vật c3 c4 camQuá trình cố định CO2ở thực thứ C4diễn ra sinh sống hai loại tế bào (mô giậu cùng bao bó mạch) còn thực trang bị C3 và thực đồ gia dụng CAM chỉ diễn ra ở tế bào tế bào giậu.

Bạn đang xem: So sánh c3 c4 cam

B.Thực thiết bị C3, C4 có quy trình quang phân li nước còn sống thực vật CAM thì không.

C.Cả thực vật C3, C4 với thực thiết bị CAM đều phải sở hữu chu trình Canvin.

D.Quá trình thắt chặt và cố định CO2ở thực vật dụng C3, C4 ra mắt vào ban ngày còn thực thứ CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.


*

Chọn B.

Giải chi tiết:

Phát biểu không nên là B, cả bố nhóm thực vật đều có quá trình quang đãng phân ly nước trong pha sáng của quang đãng hợp

Khi đối chiếu về quy trình quang đúng theo ở thực đồ vật C3, C4 và thực trang bị CAM, tuyên bố nào sau đây sai?

A. Thừa trình thắt chặt và cố định CO2 ngơi nghỉ thực vật C4 diễn ra ở hai các loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực thiết bị C3 cùng thực thứ CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B. Thực trang bị C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn sinh sống thực trang bị CAM thì không.

C. Cả thực thứ C3, C4 và thực đồ gia dụng CAM đều phải có chu trình Canvin.

D. Quá trình thắt chặt và cố định CO2 làm việc thực vật dụng C3, C4 ra mắt vào buổi ngày còn thực đồ gia dụng CAM diễn ra cả buổi ngày và ban đêm.

Lớp 0 Sinh học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án B

Phát biểu sai là B, cả bố nhóm thực vật đều có quá trình quang đãng phân ly nước trong trộn sáng của quang đãng hợp

Đúng 0
phản hồi (0)

Khi so sánh về quy trình quang đúng theo ở thực đồ gia dụng C3, C4 với thực thiết bị CAM, phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. vượt trình cố định CO2 ngơi nghỉ thực thứ C4 ra mắt ở hai một số loại tế bào (mô giậu cùng bao bó mạch) còn thực đồ gia dụng C3 và thực đồ dùng CAM chỉ diễn ra ở tế bào tế bào giậu.

B. Thực thiết bị C3, C4 có quy trình quang phân li nước còn ngơi nghỉ thực trang bị CAM thì không.

C. Cả thực đồ vật C3, C4 với thực đồ gia dụng CAM đều phải sở hữu chu trình Canvin.

D. quá trình cố định CO2 ngơi nghỉ thực thứ C3, C4 ra mắt vào ban ngày còn thực đồ vật CAM diễn ra cả buổi ngày và ban đêm.

Lớp 11 Sinh học tập 1 0 gởi Hủy

Đáp án B

Phát biểu không nên là B, cả tía nhóm thực vật đều có quá trình quang quẻ phân ly nước trong pha sáng của quang đãng hợp

Đúng 0
phản hồi (0)

so sánh sự kiểu như nhau và không giống nhau ở 3 nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lớp 11 Sinh học bài 9. Quang hòa hợp ở các nhóm thực trang bị C3, C4 cùng CAM 1 0 gởi Hủy Đúng 0
comment (0)

So sánh pha tối của quá trình quang vừa lòng ở nhóm thực vật C3, C4, CAM ?

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 gởi Hủy

.* như thể nhau:

– Đều là pha thắt chặt và cố định CO2để tổng hợp các chất hữu cơ.

– diễn biến có thực hiện chu trình Canvin.

TIÊU CHÍ

THỰC VẬT C­3

THỰC VẬT C­­4

THỰC VẬT CAM

ĐẠI DIỆN

Hầu hết các loại thực vật.Mía, ngô, cao lương, rau dền…Xương rồng, dứa, thanh long.

ĐIỀU KIỆN

MÔI TRƯỜNG

Môi trường sống có cường độ ánh sáng từ phải chăng tới trung bình.

Môi ngôi trường sống tất cả cường độ ánh nắng cao.Sống sống hoang mạc, thiếu nước.

VỊ TRÍ TẾ BÀO QH

THỜI ĐIỂM

CỐ ĐỊNH CO2

Khi gồm ánh sáng.

Xem thêm: Nhạc Thời Trang Thiếu Nhi Sôi Động, Thời Trang Trẻ Em, Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động, Thời Trang Trẻ Em

Vào sáng sủa sớm hoặc chiều tối( ánh nắng yếu).Vào ban đêm.

CHẤT NHẬN CO2

RiDP( Ribulozo 1,5 đi photphat)PEP( photpho enol piruvat)PEP

SẢN PHẨM

ĐẦU TIÊN

APG (Axit photpho glixeric) có 3CAOA( axit oxalo axetic)-> Axit malicAOA => Axit malic.

HIỆU SUẤT

Thấp tới trung bìnhCaoThấp.

Đúng 0
phản hồi (0)

so sánh thực thiết bị C4 và thực đồ gia dụng CAM

Lớp 11 Sinh học bài 9. Quang hợp ở những nhóm thực thứ C3, C4 với CAM 1 0 giữ hộ Hủy

Có thực vật CH4 à

Đúng 0
bình luận (2)

Quang vừa lòng ở những nhóm thực đồ gia dụng C 3 , thực trang bị C 4 với thực trang bị CAM khác biệt chủ yếu làm việc

A. Trộn sáng

B. Trộn tối

C. Cả nhị pha

D. Ban ngành quang hợp

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Quá trình quang hòa hợp được chia thành 2 pha: trộn sáng cùng pha tối. Quy trình quang vừa lòng ở các nhóm thực thứ C 3 , C 4 và CAM chỉ khác biệt chủ yếu hèn trong trộn tối

Đúng 0
bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang thích hợp ở các nhóm thực trang bị C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 trước tiên trong pha về tối của thực thiết bị C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực đồ vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Tương đương nhau giữa thực vật dụng C3, C4 và CAM trong pha tối quang hòa hợp là đều xẩy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau xanh dền phần lớn thuộc team thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án C

I - Sai. Vì thành phầm cố địnhCO2đầu tiên vào pha về tối của thực vậtC3là APG.

II - sai. Chất nhậnCO2đầu tiên vào pha tối của thực vậtC4là PEP. Hóa học nhậnCO2đầu tiên trong pha buổi tối của thực vậtC3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III - Đúng

IV - Sai. Mía, rau xanh dền thuộc nhóm thực vậtC4.

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho các phát biểu sau về quy trình quang hòa hợp ở các nhóm thực thiết bị C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm thắt chặt và cố định CO2 thứ nhất trong pha tối của thực thiết bị C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Hóa học nhận CO2 trước tiên trong pha tối của thực thứ C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực thứ C3, C4 với CAM vào pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, dung dịch bỏng, mía, rau dền hầu hết thuộc team thực đồ dùng CAM.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Sinh học 1 0 gởi Hủy

Đáp án A

I – Sai. Do Sản phẩm thắt chặt và cố định CO2đầu tiên trong pha tối của thực đồ vật C3là APG.

II - sai. Hóa học nhận CO2đầu tiên trong pha buổi tối của thực đồ vật C4là PEP. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha tối của thực trang bị C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV- Sai. Mía, rau củ dền thuộc đội thực trang bị C4

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực đồ vật C3, C4 với CAM:

I. Sản phẩm thắt chặt và cố định CO2 đầu tiên trong pha buổi tối của thực đồ gia dụng C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 thứ nhất trong pha buổi tối của thực đồ vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Như thể nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha về tối quang đúng theo là đều xẩy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền rất nhiều thuộc đội thực thứ CAM.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 gởi Hủy

Chọn A

I – Sai. Do Sản phẩm thắt chặt và cố định CO2đầu tiên trong pha buổi tối của thực đồ gia dụng C3là APG.

II - sai. Chất nhận CO2đầu tiên trong pha về tối của thực vật dụng C4là PEP. Hóa học nhận CO2đầu tiên vào pha về tối của thực thiết bị C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).