Khuyên tai vàng tây 10k

Sản phẩmVàng 999.9Vàng 999Vàng 10kVàng 14kVàng 15kVàng 18kTrang sức cướiTrang sức đá quýTrang mức độ bạcTrang mức độ bộTrang mức độ phong thủyTrang sức vàng Tây trẻ em emTrang sức bạc đãi trẻ em
*

*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,65 chỉTrọng lượng đá: 0,866Giá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...

Bạn đang xem: Khuyên tai vàng tây 10k


*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,596 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...
*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,774 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...
*

Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 0,75 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...
Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng: 1,008 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 300,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...
Hàm lượng Vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:1,012 chỉTrọng lượng đá: 0Giá công : 350,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...

Xem thêm: 16 Tuổi Đã Đẻ Con Đầu Lòng, Minh Nhựa Làm Nghề Gì, Minh Nhựa Làm Nghề Gì


Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,972 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,75 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,776 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,83 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:0,62 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7 %Trọng lượng vàng:1,01 chỉTrọng lượng đá: 0 chỉGiá công :250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...