Các quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng anh

      161

Trọng âm là một trong những khía cạnh vô cùng đặc trưng nếu bạn có nhu cầu học phạt âm tiếng Anh chuẩn chỉnh và hoặc như người bạn dạng xứ. Tương đối nhiều người Việt thường xem nhẹ đánh trọng âm khi phát âm, hoặc đắn đo trọng âm của từ ở chỗ nào mà thường xuyên phiên âm như giờ việt. Hãy cùng TOPICA NATIVE theo dõi nội dung bài viết Tổng hòa hợp quy tắc tấn công trọng âm “bất bại” trong giờ Anh để chũm chắc phần lớn quy tắc “chuẩn không cần chỉnh” chúng ta nhé!

1. Trọng âm giờ Anh là gì?

Bạn đã khi nào nghe một câu nói rất cấp tốc của người quốc tế và thiếu hiểu biết gì? Hay các bạn nói một câu khiến người đứng đối diện bạn cũng không hiểu? Đó là do bạn không biết cách thâu tóm trọng âm của từ trong tiếng Anh. Nếu như bạn đặt trọng âm không nên âm huyết hoặc nói trường đoản cú mà không có trọng âm, các bạn sẽ gặp khó khăn trong cả hai bài toán nói và nghe khi tiếp xúc tiếng Anh. 

Trong mỗi một từ sẽ sở hữu một trọng âm. Trọng âm là âm máu được vạc âm lớn và rõ ràng hơn, nhấn mạnh vào hơn các âm tiết không giống trong từ, dùng để làm phân biệt từ bỏ này với từ khác. Khi tra vào từ điển, bạn sẽ xác định trọng âm của từ bằng ký hiệu (‘) trước âm máu là trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, có khá nhiều từ được viết giống như nhau dẫu vậy sẽ có nghĩa không giống nhau, nhiều loại từ không giống nhau nếu trọng âm khác nhau. Vì chưng vậy, nếu như bạn không vạc âm đúng trọng âm, người nghe sẽ thiếu hiểu biết nhiều hoặc hiểu nhầm ý ai đang nói. Ví dụ như từ desert, trường hợp danh từ sẽ đánh trọng âm vào âm đầu tiên /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu hễ từ đã đánh trọng âm vào âm lắp thêm hai /dɪˈzɜrt/ tức là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Các quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng anh

Bạn cảm giác thật khó để nhận ra trọng âm trong một từ? hay bạn căng thẳng mệt mỏi với câu hỏi tra trọng âm giờ Anh vào từ điển? Đừng lo lắng, hãy tiếp thu ngay 15 quy tắc ghi lại trọng âm trong tiếng Anh dưới đây.

2. Âm tiết là gì?

Để gọi được trọng âm giờ Anh của một từ, trước hết bạn học bắt buộc hiểu được thế nào là âm tiết. Mỗi từ đa số được cấu trúc từ những âm tiết.

Âm tiết là một đơn vị phát âm, gồm gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (p, k, t, m, n…) bao bọc hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ rất có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.


TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp gọi sâu và nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


3. Quy tắc tiến công trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Có 2 phương pháp trọng âm đề xuất để đánh trọng âm cho một từ:

Mỗi từ chỉ có một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được tiến công ở nguyên âm thay bởi phụ âm
*

Bạn có thể nhớ quy tắc và bình chọn trọng âm đúng chuẩn trong từ điển


3.1. Trọng âm của từ gồm hai âm tiết

Quy tắc 1: phần nhiều danh từ với tính tự trong giờ Anh tất cả hai âm máu thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm tiết sản phẩm nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một số trong những từ 2 âm tiết sẽ sở hữu trọng âm khác nhau tùy ở trong vào trường đoản cú loại. Như recorddesert sẽ bao gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào tình thế âm tiết thứ 2 khi là đụng từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường đúng theo ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một số động từ cũng có thể có trọng âm lâm vào tình thế âm tiết đầu tiên nếu gồm âm tiết thiết bị hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: hầu như động từ và giới từ tất cả hai âm ngày tiết thì dìm âm sẽ lâm vào âm tiết vật dụng hai

Ví dụ:

Động từ: design /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường hợp ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ tuyệt tính từ chứa nguyên âm nhiều năm ở âm tiết đồ vật hai thì thừa nhận trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh chính âm máu đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: các từ chỉ số l­uợng dấn trọng âm ngơi nghỉ từ cuối hoàn thành bằng đuôi – teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ngơi nghỉ từ trước tiên nếu hoàn thành bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của trường đoản cú có ba âm tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh trường đoản cú có bố âm tiết, giả dụ âm tiết thiết bị hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết vật dụng nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, cồn từ, tính tự khi gồm âm ngày tiết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và xong xuôi là phụ âm thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm thiết bị haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…

3.3. Trọng âm của từ có tiền tố với hậu tố

Quy tắc 8: những từ gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấp vào âm máu ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: những từ gồm hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ sở hữu được trọng âm lâm vào hoàn cảnh chính âm tiết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: các từ bao gồm hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chủ yếu của từ nơi bắt đầu không cố kỉnh đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ gồm hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, giải pháp công nghệ /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ dứt bằng các đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thiết bị nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm lâm vào hoàn cảnh chính các âm ngày tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: hầu như các tiền tố không nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không rơi vào hoàn cảnh những âm yếu ớt như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú phép tắc trọng âm khi phát âm tiếng Anh để dễ ợt nhận biết khi gặp gỡ từ mới


4. Bởi sao bắt buộc đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh?

Bạn từng nghĩ về rằng chỉ việc phát âm và đúng là đủ, yêu cầu gì mang lại trọng âm? Vậy thì bạn đã nhầm. Việc xác định trọng âm trong giờ đồng hồ Anh khôn cùng quan trọng, cụ thể đem lại những lợi ích như sau:

4.1. Giúp đỡ bạn phân biệt được các từ dễ nhầm lẫn

Trong giờ đồng hồ Anh, có những từ tuy bí quyết viết và phát âm kiểu như nhau nhưng lại có nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm ngày tiết được dấn trọng âm.

Trọng âm rõ ràng từ này với tự khác lúc nghe đến và nói tiếng Anh, vì đặt sai trọng âm có thể khiến đọc nhầm quý phái từ không giống với nghĩa không giống nhau. 

4.2. Tránh đọc nhầm trong giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh và truyền tải hầu như thông tin đặc trưng dù tốc độ nói nhanh lúc nghe tới người quốc tế nói tiếng Anh. Nếu bạn biết rõ trọng âm của từ, chúng ta có thể nghe và thâu tóm thông tin cực tốt dù bạn ta “nói nhanh như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có không ít tình huống “dở khóc dở cười” đã xẩy ra chỉ vì chưng nói giờ Anh không tồn tại trọng âm và fan nghe hiểu theo nghĩa khác. Điều này là rất là nguy hiểm nếu như bạn dùng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng, đối tác doanh nghiệp nước ngoài.

4.3. Giúp đỡ bạn phát âm chuẩn chỉnh và tất cả ngữ điệu từ nhiên

Quy tắc tiến công trọng âm để có phát âm chuẩn

Thứ ba, trọng âm làm cho ngữ điệu tự nhiên và thoải mái của câu nói, khiến giọng nói tiếng Anh uyển chuyển, chuyên nghiệp, mang phong cách giống người phiên bản xứ. Nếu không tồn tại trọng âm sẽ khiến những khẩu ca trở đề xuất nhàm chán, không lôi cuốn, gọi Tiếng Anh như sẽ phiên âm tiếng việt. Một lời nói với ngữ điệu lên xuống chắc chắn sẽ hấp dẫn người nghe hơn không ít so với một câu nói bởi bằng, túc tắc không cảm xúc. 

Ngoài ra, khi luyện phân phát âm, bạn hãy nhớ là học bằng Bảng phiên âm tiếng nước anh tế IPA. IPA là 1 chữ cái khối hệ thống ký hiệu ngữ âm đa số dựa trên ký tự Latin. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA được sáng tạo bởi hiệp hội cộng đồng Ngữ âm thế giới vào cuối thế kỷ 19 như là 1 trong những tiêu chuẩn của vạc âm sinh sống dạng viết. Ký hiệu IPA gồm 1 hoặc nhiều thành phần của hai một số loại cơ bản, nguyên âm với phụ âm. Vày vậy, lúc học tiếng anh bạn phải khám phá về phiên âm nước ngoài để nắm rõ cách phân phát âm tiếng anh chứ chưa phải nhìn vào khía cạnh chữ của tự đó.


TOPICA NativeX – học tiếng Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần va “điểm loài kiến thức”, giúp đọc sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô đọng 3 – 5 phút.

Xem thêm: Óc Chó Rừng Việt Nam Giá Rẻ 'Lên Phố', Óc Chó Rừng Việt Nam Giá Rẻ 'Lên Phố'

tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


5. Trọng âm tiếng Anh trong câu

Trong giờ đồng hồ Anh, không chỉ với mang trọng âm, mà lại câu cũng có trọng âm. Phần đông từ được dìm trọng âm thì thường phát âm to nhiều hơn và chậm trễ hơn các từ còn lại. Trọng âm câu khôn xiết quan trọng, vày khi nói, tự mà fan nói dấn trọng âm cũng giống như cách mà họ đánh trọng âm vào và một từ hoàn toàn có thể làm đổi khác hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Kế bên ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, tốt tiếng nhạc mang đến ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, khiến cho sự biến đổi trong tốc độ nói giờ Anh. Bí quyết nhịp thân từ được tiến công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa hẳn ai khác sẽ ở trong lớp học)I’m in the classroom (Tôi đã ở trong lớp học tập chứ không phải ở chỗ nào khác)

Trong một câu, hầu hết các trường đoản cú được chia làm hai loại, sẽ là từ nằm trong về mặt văn bản (content words) cùng từ trực thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Họ thường dấn trọng âm vào các từ thuộc về khía cạnh nội dung, bởi vì đây là hầu hết từ đặc biệt và với nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening khổng lồ me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ nằm trong về mặt nội dung: được dấn trọng âm

Những từ sở hữu nghĩa Ví dụ
Động từ bỏ chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ hễ từ (dạng tủ định)don’t, can’t, aren’t
Đại trường đoản cú chỉ địnhthis, that, those, these
Từ nhằm hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ trực thuộc về mặt cấu trúc: ko được thừa nhận trọng âm

Những từ thuộc về khía cạnh cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ hễ từcan, should, must
Động từ bỏ ‘to be’am, is, was


*

Cùng TOPICA Native giải quyết và xử lý một số câu tấn công trọng âm vào đề thi THPT tổ quốc nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT giang sơn môn tiếng Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm đã yêu mong thí sinh kiếm tìm từ có cách đánh trọng âm khác với những từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đang hướng dẫn giải pháp làm bài trọng âm trong bài xích thi giờ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng quy tắc 2; đáp án B là nước ngoài lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần để ý đối cùng với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: te’rrificÁp dụng phần chú ý đối với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các lời giải A, C, D đúng phép tắc 2; giải đáp B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study nước ngoài lệ→ Chọn giải đáp A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 5: ‘summaryÁp dụng phép tắc 3: se’lectionÁp dụng phần để ý đối cùng với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn giải đáp C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng nguyên tắc 3: a’ddition→ C là câu trả lời đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu trả lời đúng

7. Bài tập

Để củng cố kỹ năng và kiến thức đánh trọng âm tiếng Anh, TOPICA Native đã tổng hợp một số câu hỏi để bạn rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Product C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng nhất và cách đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng nội dung bài viết Tổng đúng theo quy tắc tấn công trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh của TOPICA Native hữu dụng với bạn. Hãy áp dụng ngay bây giờ để nhanh lẹ sở hữu một giọng phát âm khi gọi tiếng Anh trôi tan và tự nhiên và thoải mái nhất nhé!

Để học tập phát âm giờ Anh chuẩn nhất, tốt nhất có thể là rèn luyện thường xuyên với người bạn dạng xứ. Khám phá công thức cai quản tiếng Anh chỉ cách 30 phút hằng ngày cùng giáo viên 100% Âu – Úc – Đăng cam kết học trải nghiệm luôn để trải nghiệm cùng TOPICA NATIVE nhé!


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu cùng nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cao 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.