Bộ Đề Thi Tiếng Anh Trình Độ B Có Đáp Án

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost khổng lồ send this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision to work for the future of our planet if we want to lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A và B however...

Bạn đang xem: Bộ đề thi tiếng anh trình độ b có đáp án


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city và by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The quái nhân said that he would fly lớn Ho bỏ ra Minh đô thị day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not lớn be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 bởi vì you want _ by the doctor? A khổng lồ examine B lớn be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a khổng lồ bend b by bending c for bending d owing to lớn you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới từ in) - to lớn make good time : nhanh chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant khổng lồ s.o : háo hức chiều chuộng, làm chấp thuận - lớn make out : - to lớn make out : thành công, tiến bộ, gồm ... Thành công câu hỏi - to be relate to: có bà cùng với - lớn give advice on: - lớn be apposed to: bội phản đối, hạn chế lại - khổng lồ write with a pen: viết cây viết - lớn belong to: nằm trong - lớn succeed in; thành công - khổng lồ ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn có tác dụng điều - to think of : suy nghĩ tới, có ý kiến - to lớn think of s.o : suy nghĩ - khổng lồ think over : suy xét chắn, xét kỹ - khổng lồ think up : phân phát minh, đi khám phá, tra cứu - khổng lồ throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to lớn say Cau 143 We are used to lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already lớn buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời gian làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE kiểm tra – 90 minutes cấp độ B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta liên tục làm muộn sáng sủa lại đến chế độ tài khóa cỗ Tài bao gồm thực chia thành hai phần: ngân sách chi tiêu Chính lấp thuế ... Sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp thpt – Đại học tập ( lịch trình Mới) GV lí giải :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK to lớn YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp thpt – Đại học ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Trọn Bộ Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Bộ Gõ Tiếng Nhật Trên Điện Thoại Di Động


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is khổng lồ that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need khổng lồ get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world & learn it 21 What does the tác giả think is the...
... Dùng câu khẳng định - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ không đếm + Many - dùng câu phủ định - Đi cùng với danh từ đếm đựơc + Much - sử dụng câu tủ định - Đi với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Xác định + lời mời - cần sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ ko đếm b Any: Một chút, , vài - sử dụng câu tủ định câu ngờ vực - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The tác giả uses the phrase “mint condition” to describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the review of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have to lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí từ Tin học tập van phong” ; tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dìm kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học tập van phong - Tin học Van Phong các kiểu liệu phổ biến Excel ... Dấn văn - vớ chức 55 Để theo dõi thông tin văn gửi phần mềm “chuyển, dấn văn bản” ta lựa chọn mục nào? - quan sát và theo dõi thông tin văn - quan sát và theo dõi văn - cách xử lý văn - gửi văn 56 mong đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, thứ in, , call là: a) Thanh công nạm định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cố gắng vẽ d) Thanh công nuốm bảng mặt đường viền 37) trong soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu...
... Pronouns and determiners các chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: những thời giờ Anh ( Tenses in English) những thời (Present ... Steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh từ bỏ đếm đợc danh từ bỏ thêm số từ vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến đổi danh tự số sang trọng số nhiều: Chỉ bao gồm danh từ bỏ ... ARTICLE) tiếng Anh tất cả loại tiệm từ đợc cần sử dụng với danh từ bỏ : - tiệm từ không xác định: a/ an - tiệm từ khẳng định : the * tiệm từ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
từ khóa: đề ôn xây đắp chức môn giờ đồng hồ anhđề cương ôn xây cất chức môn tiếng anhbộ đề ôn kiến tạo chức mon kien thuc chungbộ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhôn kiến thiết chức môn giờ anhbộ đề ôn thi đh môn giờ anh 2013bộ đề ôn thi đh môn giờ anh 2012tài liệu ôn xây cất chức môn giờ đồng hồ anhtài liệu ôn xây cất chức môn tiếng anh 2012tài liệu ôn xây cất chức môn tiếng anh 2013tài liệu on thiết kế chức môn giờ đồng hồ anhon thi cong chuc tháng tieng anh teo dap anhướng dẫn ôn xây cất chức môn giờ anhbo đề ôn thi đại học môn tiếng anh 2014Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền chắc trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu kỹ năng đo tích điện điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện bắt buộc Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến đổi tần (inverter) mang lại máy cân bằng không khíSở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui roTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ trong thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở hễ vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh tp sài gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8