Bài 21 lịch sử 8

      20

Contents

Lý thuyết Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ haiGiải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 21 trang 108Lý thuyết Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ haiGiải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 21 trang 108

Lịch sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về nguyên nhân, diễn biến và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương IV trang 108.

Bạn đang xem: Bài 21 lịch sử 8

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 21 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai

I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

– Mâu thuẫn về quyền lợi, giữa các nước đế quốc

– Chính sách thỏa hiệp của Anh – Pháp – Mỹ: tạo điều kiện để phát xít Đức, Ý, Nhật châm ngòi lửa chiến tranh để chia lại thế giới.

– 1.9.1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

II. Những diễn biến chính

a. Ở châu Âu

– Đến hè năm 1941, Đức đã đánh chiếm hầu hết các nước Châu Âu.

b. Ở châu Á-Thái Bình Dương

07.12.1941, Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng (Haoai). Sau đó đánh chiếm toàn bộ Đông Nam Á.

c. Ở Bắc Phi

9.1940 Italia tấn công Ai Cập

=> Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

d. Ở mặt trận Xô – Đức

22.06.1941 Đức bất ngờ tấn công Liên Xô. 01.1942, Mặt trân Đồng minh chống phát xít được thành lập, nhằm tập hợp và đoàn kết các lực lượng chống phát xít.

2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (Từ đầu năm 1943 đến tháng 8 – 1945)

a. Mặt trận Xô và Đức :

b. Châu Á – Thái bình Dương :

– Phát xít Đức – Ý – Nhật sụp đổ hòan tòan . Liên Xô là lực lượng đi đầu , chủ chốt trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít .

– Là cuộc chiến lớn , nhất , khốc liệt nhất , 60 triệu người chết , 90 triệu người bị thương và tàn tật , thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất .

– Tình hình thế giới biến đổi căn bản : hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời , phong trào giải phóng dân tộc phát triển .

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 21 trang 108

Bài 1 (trang 108 SGK Lịch sử 8)

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Gợi ý đáp án

– Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mất hết thuộc địa → “bất mãn” âm mưu dùng vũ lực để chia lại thế giới).

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng, đào sâu mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, đồng thời chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mĩ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện để phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật châm ngòi lửa chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem thêm: Gấu Trắng We Bare Bears Gấu Trắng, Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu

Bài 2 (trang 108 SGK Lịch sử 8)

Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Gợi ý đáp án

Sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) như sau:

Lịch sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về nguyên nhân, diễn biến và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương IV trang 108.

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 21 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai

I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

– Mâu thuẫn về quyền lợi, giữa các nước đế quốc

– Chính sách thỏa hiệp của Anh – Pháp – Mỹ: tạo điều kiện để phát xít Đức, Ý, Nhật châm ngòi lửa chiến tranh để chia lại thế giới.

– 1.9.1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

II. Những diễn biến chính

a. Ở châu Âu

– Đến hè năm 1941, Đức đã đánh chiếm hầu hết các nước Châu Âu.

b. Ở châu Á-Thái Bình Dương

07.12.1941, Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng (Haoai). Sau đó đánh chiếm toàn bộ Đông Nam Á.

c. Ở Bắc Phi

9.1940 Italia tấn công Ai Cập

=> Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

d. Ở mặt trận Xô – Đức

22.06.1941 Đức bất ngờ tấn công Liên Xô. 01.1942, Mặt trân Đồng minh chống phát xít được thành lập, nhằm tập hợp và đoàn kết các lực lượng chống phát xít.

2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (Từ đầu năm 1943 đến tháng 8 – 1945)

a. Mặt trận Xô và Đức :

b. Châu Á – Thái bình Dương :

– Phát xít Đức – Ý – Nhật sụp đổ hòan tòan . Liên Xô là lực lượng đi đầu , chủ chốt trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít .

– Là cuộc chiến lớn , nhất , khốc liệt nhất , 60 triệu người chết , 90 triệu người bị thương và tàn tật , thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất .

– Tình hình thế giới biến đổi căn bản : hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời , phong trào giải phóng dân tộc phát triển .

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 21 trang 108

Bài 1 (trang 108 SGK Lịch sử 8)

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Gợi ý đáp án

– Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mất hết thuộc địa → “bất mãn” âm mưu dùng vũ lực để chia lại thế giới).

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng, đào sâu mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, đồng thời chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mĩ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện để phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật châm ngòi lửa chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài 2 (trang 108 SGK Lịch sử 8)

Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Gợi ý đáp án

Sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) như sau: