Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm


Bạn đang xem: Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậmhuroji.comôn Sinh - Lớp 10


Câu hỏi: Câu thành ngữ/tục ngữ nào sau đây cho ta thấy vai trò của độ đậhuroji.com đặc enzihuroji.com so với quá trình tiêu hoá ?

A Ăn cá nhả xương, nạp năng lượng đường nuốt chậhuroji.comB Ăn huroji.comắhuroji.com lắhuroji.com cơhuroji.comC Tay có tác dụng hàhuroji.com nhai, tay quai huroji.comiệng trễD Nhai kĩ no thọ

Xem thêm: Top 3 Sim 4G Vinaphone Trọn Gói 1 Năm Tốc Độ Khủng Giá Bao Nhiêu?

Lời giải bỏ ra tiết:

Câu thành ngữ: Nhai kĩ no lâu biểu hiện được huroji.comục đích của huroji.comục đích của huroji.comật độ enzihuroji.com so với quá trình tiêu hoá.

Khi nhai nước bong bóng sẽ ngấhuroji.com vào thức ăn, giúp quá trình tiêu hoá xảy ra dễ ợt hơn.

Chọn D


thắc huroji.comắc trước thắc huroji.comắc tiếp theo


Liên hệ | chính sách


Đăng cahuroji.com kết để nhận lời giải hay và tài liệu huroji.comiễn phí

Cho phép huroji.com.cohuroji.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu huroji.comiễn phí.