A ĐAM VÀ Ê VA

Chương: 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Bạn đang xem: A đam và ê va

*

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Dầu Gội Đầu Từ Thiên Nhiên, Cách Làm Dầu Gội Dưỡng Tóc, Tại Sao Không

Chương 2

Ấy vậy, trời đất với muôn vật đã dựng nên kết thúc rồi.2 Ngày máy bảy, Ðức Chúa Trời làm ngừng các quá trình Ngài đang làm, và ngày lắp thêm bảy, Ngài ngủ các các bước Ngài sẽ làm.3 Rồi, Ngài ban phước cho 1 ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ ngơi các quá trình đã hình thành và vẫn làm dứt rồi.4 Ấy là nơi bắt đầu tích trời cùng đất khi vẫn dựng nên, trong khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời hình thành trời với đất.5 Vả, thời điểm đó, chưa tồn tại một cây nhỏ tuổi nào mọc ngoại trừ đồng, với cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc quanh đó ruộng, bởi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chưa xuất hiện cho mưa xuống bên trên đất, với cũng chẳng tất cả một bạn nào cấy cày đất nữa.6 tuy nhiên có hơi nước bên dưới đất bay lên tưới khắp thuộc mặt đất,7 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn phải hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì tín đồ trở bắt buộc một loài sanh linh.8 Ðoạn, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một sân vườn tại Ê-đen, ở về hướng Ðông, và đặt người mà Ngài vừa hình thành ở đó.9 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời khiến cho đất mọc lên những thứ cây đẹp mắt, với trái thì ăn uống ngon; giữa vườn lại sở hữu cây sự sống cùng cây biết điều thiện cùng điều ác.10 Một dòng sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm tứ ngả.11 thương hiệu ngả lắp thêm nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy xung quanh xứ Ha-vi-la, là nơi tất cả vàng.12 quà xứ nầy khôn cùng cao; đó lại có nhũ hương với bính ngọc.13 tên sông sản phẩm công nghệ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ.14 tên sông thứ tía là Hi-đê-ke, rã về phía đông khu vực A-si-ri. Còn sông thứ bốn là sông Ơ-phơ-rát.15 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đem fan ở vào sân vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.16 Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy dỗ rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây vào vườn;17 tuy nhiên về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề nạp năng lượng đến; do một mai ngươi ăn uống chắc đang chết.18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài tín đồ ở 1 mình thì ko tốt; ta sẽ tạo ra sự một kẻ góp đỡ giống như nó.19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn mang đến trước phương diện A-đam đặng demo xem tín đồ đặt tên chúng nó có tác dụng sao, hầu mang đến tên như thế nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, rất nhiều thành thương hiệu riêng đến nó.20 A-đam để tên những loài súc vật, những loài chim trời cùng những loài thú đồng; mà lại về phần A-đam, thì chẳng tìm kiếm được một ai góp đỡ y như mình hết.21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tạo nên A-đam ngủ mê, bèn rước một xương sường, rồi đậy thịt cầm cố vào.22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sường vẫn lấy khu vực A-đam tạo nên sự một bạn nữ, mang lại cùng A-đam.23 A-đam nói rằng: bạn nầy là xương do xương tôi, thịt vì chưng thịt tôi nhưng mà ra. Tín đồ nầy sẽ được gọi là tín đồ nữ, do nó do nơi tín đồ nam nhưng mà có.24 Bởi vậy nên người nam vẫn lìa bố mẹ mà bám díu cùng vk mình, cùng cả hai vẫn trở đề nghị một thịt.25 Vả, A-đam với vợ, cả hai rất nhiều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.


*
*