200 Truyện Ngắn Tiếng Anh Song Ngữ

Với rộng 200 truyện nđính thêm giờ đồng hồ Anh tất cả âm tkhô giòn, đấy là nguồn tư liệu thực hành thực tế nghe đọc giờ Anh có ích dành cho người bắt đầu học cùng bắt đầu luyện nghe.

Tất cả truyện nđính thêm tại đây được viết bằng dạng hình tiếng Anh đơn giản dễ dàng, đọc dễ dàng, dễ dàng nắm bắt từ bỏ cách cần sử dụng từ đặt câu mang lại cấu tạo ngữ pháp.

Chúc bạn học xuất sắc và kỹ năng nghe ngày 1 hiện đại.


Bạn đang xem: 200 truyện ngắn tiếng anh song ngữ

*

The Birthday Cake

It was Jenny’s fourth birthday. She was four years old. Her mom baked a cake for her. Her mom baked a chocolate cake for her. The cake had two layers. …


*

The Tomato

The emergency number is 911. The emergency number is for emergencies. An emergency is a fire. An emergency is a crime. An emergency is an accident. Steve sầu …


*

The Indoor Antenna

Brian didn’t have cable TV. He didn’t have satellite TV. He had an antenna for his TV. He had an indoor antenmãng cầu. But it was an old antenmãng cầu. The …


*

School Starts

It was the first day of school. Pete was in the first grade. He got on the school bus. It was a big yellow school bus. He did not know the kids on the bus. The …


Xem thêm: How Do You Say " Tôi Có Người Yêu Rồi !!!, Cô Tên Là Gì Tôi Á Tôi Có Người Yêu Rồi Tiktok

*

Halloween

It was Halloween, the last day of October. It was October 31. Halloween was Freddy’s favorite day. He liked Halloween better than Christmas. He liked …


The Painter

The painter was on the ladder. The ladder was on the sidewalk. The ladder was leaning against the wall. The painter was standing about 10 feet above the …


A Cat Scratch

Kenny was crying. “Why are you crying?” Mom asked Kenny. “The mèo scratched me,” said Kenny. The cát had scratched Kenny on his hand. …


A Thief on the Sidewalk

She looked at the man walking along the sidewalk next to the nice houses. He didn’t live in any of those houses. She had seen this man several times …


Take a Drive

She wanted khổng lồ travel. He asked her where she wanted to go. She said she wanted lớn just get on the road and drive for a day or two. She wanted lớn get out of the …


Fix the Car

She got into lớn her oto. She hoped it would start. Twice in the past month, the car had not started when she turned the key. It had started the second time she …


Time khổng lồ Shop

It was time to go lớn the market. He had no bananas, no apples, & no milk. He got inlớn his oto and drove sầu to the market. It was only five minutes away. The …


What’s That Smell?

It was a warm, sunny day. She put a hat on khổng lồ keep the sun out of her eyes. She needed to visit her ngân hàng. She walked down to the corner. There were four …