Xóa Hết Phim Đã Xem


*
*
*
*
*
*
*
*
Video các bạn đã xem" src="https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/04/cach-tim-lai-video-da-xem-tren-facebook-bang-dien-thoai-buoc-3.jpg" alt="Cách tìm lại video clip đã xem bằng năng lượng điện thoại" width="600" height="422" srcset="https://huroji.com/xoa-het-phim-da-xem/imager_8_25486_700.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Chọn Sở thanh lọc => Video chúng ta đang xem

✤ Các đoạn phim các bạn đang xem bên trên Facebook được hiển thị theo sản phẩm công nghệ từ bỏ thời gian từ gần mang lại xa. Để xóa lịch sử vẻ vang xem một video clip bất kỳ, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi thương hiệu hướng xuống bên dưới rồi lựa chọn Xóa là dứt.