Đề thi olympic tiếng anh lớp 8 cấp huyện

      249

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - năm nhâm thìn là đề thi giải Toán giờ Anh qua mạng lớp 8 cấp quốc gia. Với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn luyện những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và quan trọng nhất của môn Toán tiếng Anh để chuẩn bị cho những vòng thi tiếp theo sau của hội thi giải Toán giờ Anh qua mạng đạt kết quả cao nhất.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 8 cấp huyện

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm & a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal lớn the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD and the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to lớn the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat & 19 of them have both.

Xem thêm: Cặp Túi Da Treo Xe Máy - Túi Da Treo Xe Thủ Công, Profile Picture


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number và are different from each other.

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
huroji.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 1.582 Lượt xem: 7.509 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết huroji.com về

Link huroji.com chính thức:

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - năm 2016 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA