Vẽ hình xoắn ốc trong cad

      432
Lệnh Helix trong AutoCAD – chế tạo đường xoắn ốc

1. Bí quyết gọi lệnh Helix trong AutoCAD.

Bạn đang xem: Vẽ hình xoắn ốc trong cad

*

Lệnh Helix dùng làm tạo con đường xoắn ốc 2D, 3D.

Helix 

Number of turns = 3 (Số vòng xoắn mang định bằng 3).

Twist = CCW (Chiều xoắn khoác định là ngược hướng kim đồng hồ).

Specify center point of base: – xác minh tâm của con đường chuẩn

Specify base radius or : – Nhập giá bán trị bán kính của con đường chuẩn

Specify đứng top radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or : – Nhập chiều cao của đường xoắn ốc hoặc nhận enter để nhận cực hiếm mặc định hoặc nhập một tùy chọn.

Theo mang định, nửa đường kính đường chuẩn được tùy chỉnh cấu hình bằng 1, giá chỉ trị nửa đường kính đỉnh thì luôn luôn luôn bằng giá trị nửa đường kính của mặt đường chuẩn, ta hoàn toàn có thể nhập lại bán kính đỉnh. Cả hai bán kính đường chuẩn chỉnh và bán kính đỉnh không đồng thời bằng không.

2. Các tùy lựa chọn Helix trong AutoCAD.

Base radius (top radius)

Tùy lựa chọn này để nhập nửa đường kính đường chuẩn chỉnh (bán kính đỉnh) của con đường xoắn ốc. Nếu bán kính đường tròn chuẩn bằng nửa đường kính của đường tròn đỉnh thì ta nhận thấy đường xoắn ốc trụ, còn bán kính của đường tròn đỉnh khác bán kính đường tròn chuẩn thì ta cảm nhận đường xoắn ốc nón.

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – lựa chọn O làm trọng điểm của con đường chuẩn.

Specify base radius or : 50 – Nhập bán kính đường chuẩn.

Specify đứng đầu radius or : – Nhập nửa đường kính đỉnh.

Xem thêm: Tham Khảo 3 Cách Nạp Thẻ Viettel Cho Thuê Bao Khác Nhanh Chóng

Specify helix height or : 120– Nhập độ cao của đường xoắn ốc

*

Lệnh Helix vào AutoCAD – tạo đường xoắn ốc

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – chọn O làm chổ chính giữa của đường chuẩn.

Specify base radius or : 50 – Nhập nửa đường kính đường chuẩn.

Specify đứng top radius or : 20 – Nhập nửa đường kính đỉnh.

Specify helix height or : – Nhập giá chỉ trị độ cao của mặt đường xoắn ốc.

Chú ý:

Khi sản xuất đường xoắn ốc nón, nếu chiều cao của trục đường xoắn bằng 0 thì cho đường xoắn ốc phẳng.

Diameter (Base/Top)

Tùy lựa chọn này nhằm nhập 2 lần bán kính đường tròn chuẩn (hoặc mặt đường tròn đỉnh) của đường xoắn ốc. Khi nhập D nắm cho tùy chọn Diameter thì xuất hiện thêm dòng nhắc sau:

Specify diameter :  – Nhập 2 lần bán kính của đường tròn đáy hoặc đỉnh.

Axis Endpoint

Xác định vị trí điểm cuối của trục của con đường xoắn ốc. Điểm cuối của trục có thể đặt tại 1 vị trí ngẫu nhiên trong không gian. Điểm cuối của trục xác định chiều cao và hướng của đường xoắn ốc

*

Helix

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – chọn O làm tâm của con đường chuẩn

Specify base radius or : 40 – Nhập nửa đường kính đường chuẩn

Specify đứng top radius or : – Nhập bán kính đỉnh.

Specify helix height or : A

Specify axis end point: Nhắp S làm cho điểm cuối của trục con đường xoắn ốc

Turns

Xác định số vòng xoắn của đường xoắn ốc, mặc định là 3 vòng, giá chỉ trị này không được vượt thừa 500.

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – chọn O làm trung ương của mặt đường chuẩn

Specify base radius or : 30 – Nhập nửa đường kính đường chuẩn

Specify đứng đầu radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or Turns/turn Height/tWist> : T

Enter number of turns : 4 – Nhập số vòng xoắn

Specify helix height or : 100 Nhập độ cao của mặt đường xoắn ốc

*
Turn Height

Xác định chiều cao một vòng xoắn tức là bước xoắn của mặt đường xoắn ốc. Số vòng xoắn sẽ tự động cập nhật theo chiều cao của con đường xoắn được xác định. Nếu như số vòng xoắn đã được xác định thì chẳng thể nhập giá bán trị chiều cao vòng xoắn.

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – lựa chọn O làm trọng tâm của đường chuẩn

Specify base radius or : 25 – Nhập bán kính đường chuẩn

Specify đứng top radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or turn Height/tWist> : H

Specify distance between turns : 30 – Nhập giá trị cách xoắn

Specify helix height or : 90. Nhập chiều cao của con đường xoắn ốc (hình 3.9).

tWist

Xác lý thuyết của con đường xoắn ốc theo cùng chiều kim đồng hồ thời trang (CW) – điện thoại tư vấn là xoắn trái hoặc ngược hướng kim đồng hồ đeo tay (CCW) – điện thoại tư vấn là xoắn phải. Mang định là xoắn cần (CCW). Lúc nhập W nuốm cho tùy lựa chọn tWist thì xuất hiện thêm dòng đề cập sau: