Chăm chỉ đi tống kim kiếm điểm tích


Hình ảnhTênHiệu quảThời gian duy trì
*
Kim chi Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%1 phút
*
Mộc bỏ ra Chiến Hồn Giảm lâu thương 10%-40%1 phút
*
Thủy đưa ra Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40% bớt choáng 10%-40%1 phút
*
Hỏa bỏ ra Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%.

Bạn đang xem: Chăm chỉ đi tống kim kiếm điểm tích

Giảm bị chậm trễ 10%-40%.
1 phút
*
Thổ bỏ ra Chiến HồnGiảm lâu thương 10%-40%. giảm trúng độc 10%-40%.1 phút
*
Kim đưa ra Hộ sát Tăng phòng độc 10%-70%.1 phút
*
Mộc bỏ ra Hộ liền kề Tăng chống lôi 10%-70%.1 phút
*
Thủy bỏ ra Hộ GiápTăng phòng hỏa 10%-70%.1 phút
*
Hỏa chi Hộ GiápTăng che chở vật lý 10%-70%.1 phút
*
Thổ bỏ ra Hộ GiápTăng phòng băng 10%-70%.1 phút
*
Kim chi Lợi NhậnTăng gần kề thương thiết bị lý hệ chưởng lực 100-200 điểm.1 phút
Tăng tỉ lệ giáp thương vật dụng lý hệ nước ngoài công 50%-100%.1 phút
*
Mộc bỏ ra Lợi NhậnTăng ngay cạnh thương độc hệ nội khí 10 – 50 điểm.1 phút
Tăng gần kề thương độc hệ ngoại công 10 – 50 điểm.1 phút
*
Thủy chi Lợi NhậnTăng gần kề thương băng hệ nội lực 100 – 200 điểm.

Xem thêm: Người Làm “ Biểu Tượng Của Trí Tuệ Trong PhậT GiáO (Tiếp Theo)

1 phút
Tăng giáp thương băng hệ ngoại công 10 – 40 điểm.1 phút
*
Hỏa chi Lợi nhấn Tăng gần kề thương hỏa hệ nước ngoài công 100 – 200 điểm.1 phút
Tăng ngay cạnh thương hỏa hệ nước ngoài công 100 – 300 điểm.1 phút
*
Thổ đưa ra Lợi NhậnTăng giáp thương lôi hệ khí công 100 – 200 điểm.1 phút
Tăng liền kề thương lôi hệ ngoại công 100 – 300 điểm.30 giây
*
Hành Quân ĐơnMỗi nửa giây sinh lực phục hồi 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng sinh lực 1000-2000 điểm.30 giây
*
Tiểu trả ĐơnMỗi nửa giây nội lực phục hồi 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng nội lực 1000-2000 điểm.30 giây
*
Ngũ Hoa Lộ Mỗi nửa giây sinh lực, nội lực phục hồi 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng sinh lực với nội lực 1000-2000 điểm.30 giây
*
Hậu Nghệ bỏ ra NhãnTăng độ đúng đắn 100-200 điểm.1 phút
*
Tật Phong đưa ra NgoaTăng tốc độ dịch chuyển 10%-30%1 phút
*
Bạch Câu Hộ UyểnTăng vận tốc xuất chiêu 10% - 20%1 phút
*
Vật Phẩm Thần BíThuộc tính chuyển đổi ngẫu nhiên - rất có thể xuất hiện thêm những thuộc tính ẩn như tạo thêm phòng thủ.1 phút
*
Tam Thanh bỏ ra KhíKhiến cho kẻ địch xung quanh phần lớn bị trúng độc. Khiến cho đối phương xung quanh đều bị giảm tốc độ. để cho đối phương bao phủ đều bị đóng góp băng. Làm cho đối phương bao phủ đều bị choáng.1 phút