Tiểu thuyết dòng sông phẳng lặng

      23

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Bạn đang xem: Tiểu thuyết dòng sông phẳng lặng

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà văn Tô Nhuận Vỹ tên khai sinh là Tô Thế Quảng. Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1941. Nguyên quán: xã Vĩnh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. , Tốt nghiệp ĐH sư phạm ngành Văn, sử, Hội viện Hội Nhà văn Việt Nam.

Xem thêm: Nơi Bán Nến Sinh Nhật Chữ Happy Birthday,Đèn Cầy Trang Trí Sinh Nhật

Tiểu thuyết "Dòng Sông phẳng lặng" của nhà văn Tô Nhuận Vỹ đạt giải Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.

Trích dẫn

Tô Nhuận Vỹ. Tiểu thuyết: Dòng sông phẳng lặng (Tập 3), Hội Nhà văn, 2014.

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

*
*
*

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 3)

Lý luận phê bình: Khơi dòng lý thuyết; Trên đà đổi mới văn hóa nghệ thuậtThơ : Hạt giống; Giao mùa

Mã QR

*

Nội dung