Tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu

      209

Luyện từ bỏ cùng câu - Cấu chế tạo ra của giờ đồng hồ. 1. Câu tục ngữ dưới đây gồm từng nào tiếng ? Bầu ơi thương mang bí thuộc, Tuy rằng không giống kiểu như tuy nhiên phổ biến một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - Nhận xét

1. Câu tục ngữ sau đây bao gồm bao nhiêu giờ ?

Bầu ơi tmùi hương mang túng bấn cùng

Tuy rằng không giống tương đương mà lại chung một giàn.

2. Ghi lại cách tiến công vần tiếng thai.

Bạn đang xem: Tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu do các thành phần sau chế tác thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các thành phần tạo thành thành mọi giờ dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra dấn xét:

a) Tiếng bao gồm đủ các bộ phận nhỏng tiếng thai : ........

b) Tiếng không có đủ các bộ phận nlỗi giờ đồng hồ thai :........

II - Luyện tập

1 . Ghi tác dụng so với những giờ đồng hồ trong câu tục ngữ sau đây vào bảng:

Nhiễu điều đậy rước giá gương

Người vào một nước nên tmùi hương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên ổn lấp lánh bên trên trời

Bớt đầu thành nơi cá bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

Xem thêm: Top 10+ Cây Ăn Quả Độc Lạ - Cây Giống Cây Ăn Quả Mới, Độc Đáo

TRẢ LỜI:

 I- Nhận xét


1. Có 14 giờ.

2. Ghi lại giải pháp tấn công vần giờ thai : bờ - âu - bâu - huyền - thai.

3. Tiếng thai bởi vì hầu hết bộ phận sau chế tạo thành : giờ đồng hồ "bầu" do âm đầu, vần cùng thanh hao tạo thành.


4. Phân tích những bộ phận chế tác thành phần lớn giờ đồng hồ sau đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ít ra nhận xét:

a) Tiếng bao gồm đủ các phần tử nhỏng giờ đồng hồ thai : thương thơm, mang, túng bấn, thuộc, mặc dù, rằng, không giống, giống dẫu vậy, thông thường, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ những thành phần như giờ bầu : ơi - chỉ tất cả vần cùng thanh khô, không tồn tại âm điệu.

II - Luyện Tập

1. Ghi kết quả phân tích các bộ phận kết cấu của từng tiếng vào câu phương ngôn dưới đây vào bảng :

Nhiễu điều tủ đem giá bán gương

Người trong một nước nên tmùi hương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lung linh bên trên trời

Bớt đầu, thành vị trí cá tập bơi hàng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

huroji.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt cần là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó đọc Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp huroji.com