Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng anh

      175

Sau khi học chấm dứt kiến thức của 12 thì cơ bản trong giờ đồng hồ Anh thì bạn cần phải biết phương pháp sử dụng phối kết hợp những thì cùng nhau để khiến cho câu văn quánh sắc. Muốn phối kết hợp được thì các bạn cần phải hiểu rõ được sự hòa hợp giữa 12 thì trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng anh

Chính vị vậy, trong bài viết dưới phía trên huroji.com sẽ cung cấp đến các bạn một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng đó làSự cấu kết giữa các thì, giữa nhà ngữ và động từ. cạnh bên lý thuyết cơ phiên bản thì nội dung bài viết hôm nay sẽ có bài tập vận dụng có lời giải ở cuối bài xích để các bạn luyện tập giỏi hơn.


Nội dung chính


1. Sự đoàn kết giữa những thì cơ bản trong giờ Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, bọn họ nên chú ý rằng một câu gồm thể có tương đối nhiều mệnh đề (S+V). Dịp đó những động từ trong mỗi mệnh đề đang phải gồm sự liên hiệp giữa những thì. Nói cho dễ nắm bắt thì thì của hễ từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề trạng ngữ) buộc phải chịu sự đưa ra phối của thì của cồn từ sinh hoạt mệnh đề chính.


*
*
*
*
*
*
Sự hòa hợp trong số những mệnh đề trong câu

Dưới đây là sự phối kết hợp giữa mệnh đề thiết yếu và mệnh đề chỉ thời gian

3.1. Mệnh đề thiết yếu ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề bao gồm ở thì lúc này đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì bây giờ tiếp diễn

Ví dụ: I usually eat popcorn while I am watching movies

Tôi thường ăn uống bỏng ngô khi đang xem phim

3.2. Mệnh đề chính ở thì quá khứ tiếp diễn

Mệnh đề thiết yếu ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì quá khứ

Ví dụ

He was cooking when I visited him

Anh ấy vẫn nấu nạp năng lượng khi tôi mang lại thăm

When the police arrived, all of suspects had died

Khi công an đến, tất cả các nghi phạm đã chết

3.3. Mệnh đề chính ở thì tương lai đơn

Mệnh đề chính ở thì sau này đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì hiện tại

Ví dụ: I will visit you when I have không lấy phí time

Tôi sẽ đến thăm chúng ta khi tôi có thời hạn rảnh

4. Kết hợp thì giữa mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ

4.1. Mệnh đề thiết yếu ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề phụ ở thì hiện tại đơn

Ví dụ: I always wear trainers when I take a leisurely stroll

Tôi luôn luôn mặc vật tập khi quốc bộ nhàn nhã

Ví dụ: I never go to lớn bed right after I have finished my dinner

Tôi không bao giờ đi ngủ ngay sau thời điểm ăn chấm dứt bữa tối

Ví dụ: I tend lớn listen khổng lồ my favorite songs while I’m doing boring tasks

Tôi có xu hướng nghe những bài hát yêu thích của bản thân mình khi đang làm những công việc nhàm chán

Mệnh đề phụ sinh sống thì sau này đơn

Ví dụ: Mary says she will study in Europe

Mary nói cô ấy vẫn học trên châu Âu

Mệnh đề phụ sinh hoạt thì quá khứ đơn

Ví dụ: I believe that I didn’t vì chưng that

Tôi tin rằng tôi đã không làm điều đó

4.2. Mệnh đề bao gồm ở thì thừa khứ đơn

Ví dụ: He said that he ate all the food

Anh ấy bảo rằng anh ấy đã nạp năng lượng hết thức ăn

Mệnh đề phụ nghỉ ngơi thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ: When we came to lớn the concert, they had sold all the tickets already

Khi công ty chúng tôi đến buổi hòa nhạc, bọn họ đã bán hết vé rồi

Mệnh đề phụ sinh sống thì thừa khứ tiếp diễn

Ví dụ: He picked a gold coin while he was walking along the beach

Anh ta nhặt được một đồng xu tiền vàng khi đang quốc bộ dọc bãi biển

Mệnh đề phụ sống dạng Would+ V(inf)

Ví dụ: He said that he would be the richest man on Earth

Anh ấy bảo rằng anh ấy đã là fan giàu độc nhất trên Trái đất

Mệnh đề phụ sống thì hiện tại đơn

Ví dụ: He said the earth is round

Anh ấy nói trái đất là hình tròn

4.3. Mệnh đề chính ở thì hiện tại hoàn thành

Mệnh đề phụ làm việc thì bây giờ đơn

Ví dụ: People have said that Ho đưa ra Minh thành phố is the most fascinating city in Southeast Asian

Người ta nói rằng thành phố hồ chí minh là thành phố thu hút nhất Đông nam giới Á

4.4. Mệnh đề bao gồm ở thì thừa khứ trả thành

Mệnh đề phụ làm việc thì thừa khứ đơn

Ví dụ: He had left before we came

Anh ấy đã rời đi trước khi cửa hàng chúng tôi đến

5. Bài xích tập

Bài tập 1

Bài tập về sự việc hòa vừa lòng giữa những thì nâng cao

Question 1: Billiards ……….. Considered lớn be an artistic sport.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 2: Cattle ……….. Raised mostly in the south of the United States.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 3: Measles ……….. Proven khổng lồ be caused by a kind of virus.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 4: The United Nations … its headquarters in thủ đô new york city

A. Have B. Having C. Has D. To lớn have

Question 5: The number of the months in a year …………twelve

A. Was B. Were C. Are D. Is

Question 6: What he told you………. . Khổng lồ be of no importance

A. Seems B. Seem C. Must seem D. Have seemed

Question 7: Mr. John, accompanied by several members of the committee,………. . Proposed some changes of the rules.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 8: There … lots of snow in the garden

A. Are B. Is C. Am D. Have been

Question 9: Tom doesn’t agree but the rest of us ….

A. Does B. Done C. Vì D. Doing

Question 10: A lunch of soup & sandwiches ………not appeal to lớn all of the students.

A. Is B. Are C. Bởi D. Does

Question 11: Above the fireplaces ………. A portrait of Lenin.

A. Is B. Are C. Be D. Tobe

Question 12: The Japanese ……….. Believed khổng lồ be very self-respected.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 13: A hundred pounds ……….. Too expensive for that shirt!

A. Is B. Are C. Be D. Have been

Question 14: The đô thị Committee ……….. Trying to make the final decision about the matter.

A. Is B. Are C. Be D. Am

Question 15: Pliers ……….. For holding things firmly or cutting wire.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 16: His silence … that he agrees with us.

Xem thêm: Vivo Y51 The Gioi Di Dong - Điện Thoại Vivo Y51 (2020)

A. Mean B. Means C. Meaning D. To mean

Question 17: One of the girls who … working in this department … my niece.

A. Is/being B. Is/are C. Is/is D. Was/were

Question 18: Everybody … trying to vì their best at present

A. Have been B. To be C. Are D. Is

Question 19: Both of the girls … pretty, but neither of them…….intelligent.

A. Are/are B. Are/is C. Is/is D. Is/are

Question 20: Jim as well as I … always busy doing English homework.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 21: The study of languages … very interesting.

A. Is B. Are C. Am D. Khổng lồ be

Question 22: The police … come khổng lồ the site of the accident.

A. Have B. Has C. Has been D. Have been

Question 23: Every boy and girl in this room … the answer.

A. Known B. Know C. Knows D. Have known

Question 24: Here………the clown that you………….. Best.

A. Come/like B. Comes/likes C. Come/likes D. Comes/like

Question 25: Korean ……….. Very hard to learn.

A. Is B. Are C. Be D. Were

Question 26: My sister, together with her two children, ……….. Lớn Hawaii at the moment.

A. Flies B. Fly C. Is flying D. Are flying

Question 27: No one………the right to tell me what to do or not to do.

A. Has B. Have C. Is having D. Are having

Question 28: John or you ………. . Lớn be responsible for the unfinished work.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 29: Both Peter & his girlfriend………. Working for a bank.

A. Are B. Is C. Be D. Is being

Question 30: Three kilos of potatoes … the basket is heavier.

A. Bởi vì B. Does C. Make D. Makes

Bài tập 2

Chia hễ từ trong ngoặc

You may begin when you (be) ready.She said that she (get) married soon.She has told me her name (be) Mary.Do you hear what she (just, say)?They believe that the police (capture) the thief soon.John (live) in the same house since he left school.The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.Bill said that he (lose) his bicycle.Did you hear what she (just, say)?My father said he (be) here by noon.I didn’t know what time it (be), so I (turn) on the radio.I saw that I (make) a mistake.Mary (have) dinner when her friend called.She says that she (live) in the country when she (be) a child.They hoped that they (end) soon.I was taught that the sun (be) bigger than the moon.She has thought that the work (be) easy.The students had thought that the English chạy thử (be) rather difficult.I want to lớn know how long she (live) here.I see that Henry (write) his composition now.

Đáp án

Đáp án bài bác tập 1ABACDADBCDABAADBCDBCAACDACACADĐáp án bài bác tập 2AreWould getIsHas just saidWould capturehas livedishad losthad just saidwould bewas, turnedhandmadewas havinglived, waswould endisiswashas livedis writing

Với những kỹ năng sự hòa hợp các thì huroji.com đã cung ứng ở bài viết này, đối với những câu giờ đồng hồ Anh dài hay ngữ pháp phức hợp sẽ không làm khó được chúng ta nữa. Chúc bạn làm việc tập giỏi và thành công xuất sắc nhé!