Sony xperia 1 mark 2 mua ở đầu

      156
Máy là phiên phiên bản Châu Âu 2 sim ( Úp lên 2 sim ) hàng likenew 99% sẽ qua sử dụng, cầm tay từ thị phần nước ngoài.Hỗ trợ 1 lần nâng cấp mẫu vào 7 ngày đầuHỗ trợ trả dần dần 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ sứt thẻ 
*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11990000,"display_regular_price":12750000,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"12.750.000₫ 11.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4499,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_so-sim":"2sim-vat-li","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":12750000,"display_regular_price":12750000,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"12.750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4500,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_so-sim":"2sim-vat-li","attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":12750000,"display_regular_price":12750000,"image":"title":"xperia 1 ii","caption":"","url":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","alt":"","src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg","srcset":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-510x510.jpg 510w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-300x300.jpg 300w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-150x150.jpg 150w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg 100w, https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://huroji.com/wp-content/uploads/2021/01/xperia-1-ii-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"12.750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4501,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Số Sim