Tam Quốc Diễn Nghĩa

Bạn đang đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa trên trang huroji.com, nơi bạn có thể tìm thấy tương đối nhiều truyện kiếm hiệp hay, bắt đầu nhất!!!

Tam Quốc diễn nghĩa là giữa những tác phẩm của La quán Trung.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa lấy toàn cảnh vào trong thời gian cuối triều đại nhà Hán, sự giảm sút của của triều đình tạo cho xã hội trung quốc rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung thái giám khinh rẻ hiền đức tài, si mê tửu sắc vứt quên chính vì sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày dần lần than, rất khổ, giặc giật nổi lên khắp nơi. Với nổi lên trong những số đó là loạn đảng khăn kim cương của đồng đội nhà Trương Giác với mấy vạn môn đệ theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, những hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba bạn bè Lưu Bị, quan lại Vũ, trường Phi, quan lại Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, quan liêu Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự góp sức, sau cuối triều đình cũng làm tan được loàn đảng. Tuy nhiên, bên vua vẫn chiến mã quen đường cũ, bầy hoạn quan vẫn lộng hành.

Xem thêm: Xem Phim Ông Già Noel Xấu Tính 2, Ông Già Noel Xấu Tính 2

đồ vật sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi từ bỏ phong cho mình làm tướng quốc cầm hết quyền hành. Hành động tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan khôn cùng phẫn nổ. đồ vật sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ mùi hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng bởi nội cỗ bất hòa đề nghị quân đội cũng chảy rã.

Kể trường đoản cú thời đặc điểm này các cuộc chiến tranh giành khu đất đai, quyền lực tối cao xảy ra liên miên không kết thúc giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành đề nghị thế Tam Quốc với giữ Bị ở đất Thục, Tào toá nhà Ngụy cùng Tôn Quyền nhà Ngô. Trận chiến giữa 3 cụ lực kéo dãn gần một núm kỉ gây ra bao nhiêu tổn thất cho bách tính đương thời nhưng đó cũng là các bản hero ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng bác ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc. Đó là phần nhiều con tín đồ mà hậu thế bọn họ khi nhìn lại vẫn đề nghị thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược đầy sức hút, đọc cùng thu nhận những bài học giá trị cho chính mình.

Trang: 1  2

Trang: 1  2

Truyện các tác đưa khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân tìm hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương tứ phu nhân - Họa ngươi điểu - Vô tuy vậy phổ - phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lang liền kề thủ) - Vô ngôi trường công tử - Ngân lang - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ tiêu - Quỷ máu u linh - Huyết đại dương bức - truy vấn lạp chén bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - khô lâu sát thủ - Tiêu hồn lệnh - game phong thần thất giới
Minh tướng tá quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn - tuyệt đỉnh công phu - đánh hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn ảnh - Toái ko Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Thần chi hữu thủ
Thiết định thư - tuy nhiên thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hòa hợp thư - Chức mộng giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh những - bệnh dịch - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú kiếm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu - Loạn cầm cố - Tịch nhan - Mạn thanh - mến Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - tốt nhất Chỉ năng khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên đánh - Tinh ko - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - Đế Đô lấp - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - tìm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư