Quân xe trong cờ tướng

      128

Nhiều người nghịch cờ tướng thọ rồi mặc dù vẫn luôn tự hỏi tại sao hai quân cờ bên xanh và đỏ lại khác nhau dù chúng cùng một thương hiệu gọi và một quân cờ tương đương. Rõ ràng có một chút bất lợi là các quân cờ được ký hiệu bằng chữa Hán, bởi vì đó để giải mã được chuyện này mình phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu ngữ nghĩa thật sự của từng quân cờ bằng ngôn ngữ của nó.

*
So sánhcác quân cờ xanh và đỏ của bàn cờ tướng

tocify $title=Nguyên Nhân 2 Quân Cờ Tướng Khác Nhau

Vì sao trong cờ Tướng tên gọi của các quân mặt xanh cùng đỏ như là nhau nhưng biện pháp viết lại tương đối không giống nhau ??Theo mình tìm hiểu thì điều này phổ biến quy lại có hai vì sao chính sau đây

Dùng từ đồng nghĩa, đồng âm

Các quân cờ tuy khác nhau mặt ngoài mà lại đối với chữ Hán đó là hai từ đồng âm hoặc đồng nghĩa với nhau

Trong từ bỏ điển thì 兵卒 (binh tốt) là binh lính. Yêu cầu 2 chữ được sử dụng cho hai quân cờ "lính".

炮 cùng 砲 là nhị chữ đồng nghĩa.

傌 và 馬 chỉ đồng âm. 馬 mới có nghĩa là con ngựa

仕 với 仕 là đồng âm, đồng nghĩa

車 là xe, còn 俥 thì không tồn tại trong từ bỏ điển luôn