Quân xe trong cờ tướng

      61

Nhiều người chơi cờ tướng lâu rồi tuy nhiên vẫn luôn tự hỏi tại sao hai quân cờ bên xanh và đỏ lại khác nhau dù chúng cùng một tên gọi và một quân cờ tương đương. Rõ ràng có một chút bất lợi là các quân cờ được ký hiệu bằng chữa Hán, do đó để giải mã được chuyện này mình phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu ngữ nghĩa thật sự của từng quân cờ bằng ngôn ngữ của nó.

*
So sánhcác quân cờ xanh và đỏ của bàn cờ tướng

{tocify} $title={Nguyên Nhân 2 Quân Cờ Tướng Khác Nhau}

Vì sao trong cờ Tướng tên gọi của các quân bên xanh và đỏ giống nhau nhưng cách viết lại tương đối khác nhau ??Theo mình tìm hiểu thì điều này chung quy lại có hai nguyên nhân chính sau đây

Dùng từ đồng nghĩa, đồng âm

Các quân cờ tuy khác nhau bên ngoài nhưng đối với chữ Hán đó là hai từ đồng âm hoặc đồng nghĩa với nhau

Trong tự điển thì 兵卒 (binh tốt) là binh lính. Nên 2 chữ được dùng cho hai quân cờ "lính".

炮 và 砲 là hai chữ đồng nghĩa.

傌 và 馬 chỉ đồng âm. 馬 mới có nghĩa là con ngựa

仕 và 仕 là đồng âm, đồng nghĩa

車 là xe, còn 俥 thì không có trong tự điển luôn