Phùng quang thanh từ trần

      33
bổ dưỡng - món ăn ngon Sản phụ khoa Nhi khoa phái mạnh khoa cái đẹp - bớt cân phòng mạch online Ăn sạch mát sống khỏe

Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam, quản trị nước cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, cơ quan chính phủ nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn và gia đình vô cùng thương tiếc nuối báo tin:


*

Hơn 50 năm chuyển động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng với của dân tộc, Đồng chí được Đảng, đơn vị nước tặng kèm thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, danh hiệu nhân vật Lực lượng thiết bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và những huân, huy chương cao siêu khác.

Bạn đang xem: Phùng quang thanh từ trần

Để tỏ lòng yêu quý tiếc và ghi nhận thêm những thành tích, cống hiến của đồng chí Phùng quang đãng Thanh, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam, quản trị nước cộng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam, chính phủ nước cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, Uỷ ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta quyết định tổ chức triển khai lễ tang bằng hữu Phùng quang đãng Thanh với nghi tiết Lễ tang cung cấp Nhà nước.


Quá trình công tác làm việc của Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh

Từ tháng 7/1967 - mon 02/1968: Chiến sĩ, tiểu đoàn 20, Sư đoàn 312.

Từ tháng 3/1968 - tháng 10/1971: Tiểu team phó, Tiểu đội trưởng, Trung team phó, Trung nhóm trưởng, Phó Đại team trưởng, Đại đội trưởng Đại đội 9, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ tháng 11/1971 - mon 7/1972: học viên đào tạo và huấn luyện cán bộ tiểu đoàn, ngôi trường Sĩ quan tiền Lục quân 1.

Từ mon 8/1972 - tháng 7/1974: Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8/1974 - mon 12/1976: học viên huấn luyện và giảng dạy cán cỗ trung đoàn tại học viện Quân sự (nay là học viện Lục quân).

Từ tháng 01/1977 - mon 11/1977: tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, quân đoàn 1.

Từ mon 12/1977 - mon 4/1979: học tập viên ngôi trường Văn hoá binh đoàn 1.

Từ tháng 5/1979 - mon 12/1982: Phó Trung đoàn trưởng, Trung trưởng đoàn Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 01/1983 - mon 10/1983: học viên huấn luyện và giảng dạy Trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới tại Liên Xô.

Từ mon 11/1983 - mon 4/1984: Phó Sư trưởng đoàn kiêm tham vấn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 5/1984 - mon 02/1986: học viên đào tạo và giảng dạy tiếng Nga trên Đại học tập Ngoại ngữ quân sự chiến lược (nay là học viện chuyên nghành Khoa học Quân sự).

Từ mon 3/1986 - tháng 8/1986: học viên học viện chuyên nghành Quân sự cấp cao (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 9/1986 - tháng 7/1988: Phó Sư trưởng đoàn phụ trách Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 8/1988 - mon 02/1989: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Xem thêm: Bài Thơ: Yêu Là Chết Ở Trong Lòng 1 Ít, Thơ Xuân Diệu

Từ mon 3/1989 - mon 7/1989: học tập tiếng Nga tại học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8/1989 - tháng 8/1990: học viên đào tạo chỉ đạo tham mưu, học viện chuyên nghành Vôrôsilốp, cỗ Tổng tham vấn (Liên Xô).

Từ mon 9/1990 - mon 01/1991: học tập viên bổ túc Binh chủng phù hợp thành, học viện Quân sự cấp cao (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 02/1991 - tháng 8/1991: Phụ trách tư vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ tháng 9/1991 - tháng 01/1994: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Từ tháng 02/1994 - tháng 8/1997: Phó cục trưởng, cục trưởng viên Tác chiến, bộ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9/1997 - tháng 01/1998: học lý luận chính trị cao cấp, học viện chuyên nghành Chính trị quân sự.

Từ tháng 02/1998 - mon 5/2001: bốn lệnh Quân khu vực 1.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần sản phẩm công nghệ IX (tháng 4/2001), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ mon 6/2001 - tháng 5/2006: Đồng chí là Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên hay vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, vật dụng trưởng cỗ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng vn lần sản phẩm X (tháng 4/2006), bạn bè được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ chủ yếu trị và được chỉ định là Phó túng thư Quân uỷ Trung ương; bộ trưởng Bộ Quốc chống (tháng 6/2006).

Tại Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần trang bị XI (tháng 01/2011), đồng chí tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng thai lại vào Bộ chính trị, thường xuyên giữ chức Phó túng thiếu thư Quân uỷ Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc chống (đến tháng 4/2016).

Tháng 10/2016: Đồng chí được Đảng, nhà nước đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng các khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ chủ yếu trị những khoá X, XI. Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu thốn tướng tháng 10/1994; Trung tướng tháng 11/1999; Thượng tướng tháng 6/2003; Đại tướng mon 7/2007.

Do có rất nhiều công lao và kết quả xuất sắc so với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và Quân đội, bằng hữu được Đảng, công ty nước tặng thưởng Huân chương hồ Chí Minh, danh hiệu nhân vật lực lượng trang bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và các huân, huy chương cao tay khác./.