ÔN TẬP ĐẠI SỐ 8

Bộ đề bình chọn 1 tiết Toán thù 8 chương thơm 1 Đại số là tư liệu cực kì hữu ích nhưng mà huroji.com ý muốn trình làng mang đến các bạn học sinh thuộc xem thêm.

Bạn đang xem: Ôn tập đại số 8

Tài liệu bao gồm 13 đề chất vấn 45 phút chương 1: phxay nhân với phxay phân chia đa thức giúp chúng ta học viên ôn tập và củng thay lại mọi kiến thức và kỹ năng đã học trong cmùi hương I môn Đại số lớp 8 có tác dụng căn cơ sẵn sàng đến bài xích thi cuối học kì I. Sau phía trên, mời chúng ta thuộc xem thêm nhằm chuẩn bị mang đến bài bác khám nghiệm của chính mình.

Sở đề kiểm tra cmùi hương 1 Đại số 8

Đề kiểm tra cmùi hương 1 Đại số 8 - Đề 1Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 - Đề 2Đề bình chọn cmùi hương 1 Đại số 8 - Đề 3Đề khám nghiệm chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 4

Đề soát sổ chương 1 Đại số 8 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các lời giải đúng.
Câu 1: Kết quả của phnghiền nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2C) 9x2y – 3x5+ 3x4D) x – 3y + 3x2Câu 2: Kết trái của phxay nhân (x – 2).(x + 2) là:A) x2– 4B) x2+ 4C) x2 – 2D) 4 - x2Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:A) 4B) -4C) 0D) 2Câu 4: Kết trái khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phnghiền chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:A) 4x2– 5y + xyB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) 4x2 + 5y - xyCâu 6: Đẳng thức làm sao sau đấy là Sai:A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút ít gọn biểu thức P. = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a/ x3 – x2y + 3x – 3y
b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + xc/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau chấp nhận x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề chất vấn cmùi hương 1 Đại số 8 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết trái của phnghiền nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết trái knhị triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phxay chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một tác dụng không giống.

Xem thêm: Điều Bạn Cần Biết Về Tác Dụng Của Viên C Sủi Dùng Thế Nào Mới Đúng?

Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: P = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2
Câu 2 (3 điểm): Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 3x – 3yb/ x3 – 4x2 – xy2 + 4xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác biệt vừa ý x2 – y = y2 – x. Tính quý hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề đánh giá chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 3

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các câu trả lời đúng.Câu 1: Kết trái của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết trái của phxay phân tách (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một kết quả khác.Câu 6: Đẳng thức nào sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận(7 điểm)Câu 1 ( 1 điểm): Rút ít gọn gàng biểu thức sau: P = 2.(a + b)(a – b) + (a - b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 7x – 7yb/ x3 – 6x2 – xy2 + 9xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x - 3) : (2x2 + 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác biệt ưng ý x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề khám nghiệm chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phnghiền tính: (2x2 – 3yz + x3)b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xyc) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)Câu 2: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử: a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2– y2– 2x – 2yb. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2Bài 4: (2 điểm)a, Rút gọn gàng biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2b. Làm tính phân tách : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )Bài 5: (1 điểm) Tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12Bài 6: (1 điểm) Tìm n ∈ Z để 2n2 + 5n – 1 phân chia không còn mang đến 2n - 1..........Mời các bạn cài tệp tin tư liệu để xem ngôn từ đưa ra tiết