BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"Vietlawconsultants ," /> BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"Vietlawconsultants ," />

Mục lục bộ luật hình sự 2015

      142
a http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục

*
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển điều khoản Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"huroji.comconsultants . .

Bạn đang xem: Mục lục bộ luật hình sự 2015

TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
DÂN LUẬT
CÁ NHÂN
CÔNG TY

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Nhân Vật Tấm Lớp 10, Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Tấm Cám

HÌNH SỰ
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Phần 3 truy hỏi TỐ
Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Phần 5 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT...
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH(Điều 509 - Điều 510)

Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM (Điều 397 - Điều 403)
*

CHƯƠNG XXV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (Điều 370 - Điều 396)
CHƯƠNG XXVII THỦ TỤC xem XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA... (Điều 404 - Điều 412)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT


Mục lục CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã tất cả hiệu lực quy định của tòa án nhân dân nhưng bị chống nghị vì bao gồm tình tiết new được phạt hiện hoàn toàn có thể làm đổi khác cơ phiên bản nội dung của bạn dạng án, quyết định mà tand không biết được khi ra bạn dạng án, quyết định đó.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 397. đặc thù của tái thẩm

Bản án, ra quyết định của tòa án nhân dân đã tất cả hiệu lực lao lý bị chống nghị theo thủ tục tái thẩm khi gồm một trong số căn cứ:1. Tất cả căn cứ chứng tỏ lời khai của bạn làm chứng, kết luận giám định, tóm lại định giá bán tài sản, lời dịch của bạn phiên dịch, bạn dạng dịch thuật bao hàm điểm quan trọng đặc biệt không đúng sự thật;2. Bao gồm tình tiết nhưng mà Điều tra viên, Kiểm giáp viên, Thẩm phán, Hội thẩm do lần chần được mà tóm lại không đúng làm cho bản án, ra quyết định của tandtc đã tất cả hiệu lực điều khoản không đúng thực sự khách quan tiền của vụ án;3. Thiết bị chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy hỏi tố, xét xử, biên bạn dạng hoạt hễ tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác vào vụ án bị hàng fake hoặc sai sự thật;4. Phần đa tình ngày tiết khác làm cho cho phiên bản án, ra quyết định của tòa án nhân dân đã gồm hiệu lực luật pháp không đúng sự thật khách quan lại của vụ án.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 398. địa thế căn cứ để phòng nghị theo thủ tục tái thẩm

1. Tín đồ bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện nay tình tiết new của vụ án và thông báo kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện kiểm ngay cạnh hoặc Tòa án. Ngôi trường hợp tòa án nhân dân nhận được thông tin hoặc tự bản thân phát hiện tại tình tiết mới của vụ án thì phải thông tin ngay bởi văn bạn dạng kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện trưởng Viện kiểm sát gồm thẩm quyền chống nghị tái thẩm. Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm ra quyết định xác minh đều tình ngày tiết đó.2. Viện kiểm sát đề nghị xác minh đông đảo tình máu mới; khi xét thấy cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát gồm thẩm quyền kháng nghị tái thẩm yêu ước Cơ quan khảo sát có thẩm quyền xác minh tình tiết mới của vụ án với chuyển kết quả xác minh mang đến Viện kiểm sát.3. Khi triển khai xác minh tình tiết mới của vụ án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có quyền áp dụng những biện pháp khảo sát tố tụng theo quy định của bộ luật này.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 399. Thông tin và xác minh đa số tình tiết new được phát hiện tại

1. Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao bao gồm quyền chống nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, đưa ra quyết định đã gồm hiệu lực điều khoản của Tòa án những cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán tandtc nhân dân về tối cao.2. Viện trưởng Viện kiểm liền kề quân sự trung ương có quyền chống nghị theo giấy tờ thủ tục tái thẩm đối với bạn dạng án, quyết định đã bao gồm hiệu lực luật pháp của toàn án nhân dân tối cao quân sự cấp cho quân khu, tand quân sự khu vực vực.3. Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân cấp cho cao bao gồm quyền chống nghị theo giấy tờ thủ tục tái thẩm đối với bản án, ra quyết định đã tất cả hiệu lực điều khoản của toàn án nhân dân tối cao nhân dân cung cấp tỉnh, tand nhân dân cung cấp huyện trực thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 400. Những người dân có quyền phòng nghị theo giấy tờ thủ tục tái thẩm

1. Tái thẩm theo phía không bổ ích cho tín đồ bị kết án chỉ được triển khai trong thời hiệu truy hỏi cứu trọng trách hình sự điều khoản tại Điều 27 của bộ luật hình sự và thời hạn kháng nghị không được thừa 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết bắt đầu được vạc hiện.2. Tái thẩm theo hướng có ích cho người bị kết án thì không tiêu giảm về thời gian và được tiến hành cả trong trường hợp bạn bị kết án đã chết mà đề xuất minh oan đến họ.3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo lý lẽ của luật pháp về tố tụng dân sự.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 401. Thời hạn phòng nghị theo giấy tờ thủ tục tái thẩm

1. Không gật đầu đồng ý kháng nghị cùng giữ nguyên bản án, ra quyết định đã có hiệu lực luật pháp bị phòng nghị.2. Hủy phiên bản án, đưa ra quyết định của tòa án nhân dân đã bao gồm hiệu lực quy định để điều tra lại hoặc xét xử lại.3. Hủy phiên bản án, đưa ra quyết định của tòa án đã bao gồm hiệu lực luật pháp và đình chỉ vụ án.4. Đình chỉ câu hỏi xét xử tái thẩm.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 402. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Các giấy tờ thủ tục khác về tái thẩm được triển khai theo các quy định về giấy tờ thủ tục giám đốc thẩm chế độ tại Bộ qui định này.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 403. Các thủ tục không giống về tái thẩm