Mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200

      747
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác minh số tiền mặt, nước ngoài tệ,... Thực tế nhập quỹ với làm địa thế căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu bao gồm liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200

- đầy đủ khoản chi phí Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều có Phiếu thu.- Đối với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ cần được đánh giá và lập “Bảng kê ngoại tệ” đi cùng với Phiếu thu.

1. Chủng loại Phiếu thu theo Thông tứ 133:

Đơn vị:Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ cùng tên bạn nộp tiền:................................................................................

Lý vày nộp:...........................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.........................................................

......................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… hội chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Xem thêm: Thủy Top Lộ Ảnh Nóng Thủy Top Lộ Núm Không Che Khoe Hàng, 10 Khoảnh Khắc Đưa Thủy Top Lên Hàng Top

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã thừa nhận đủ số tiền (viết bởi chữ):....................................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:...................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài phải đóng dấu)

Tải mẫu mã Phiếu thu theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông bốn 200:Tải mẫu mã Phiếu thu theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail làm việc phần phản hồi bên dưới

Bước 2: gửi yêu mong vào mail:huroji.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Biện pháp lập phiếu thu

- Góc trên bên trái của Phiếu thu yêu cầu ghi rõ tên đơn vị chức năng và add đơn vị.

- Phiếu thu yêu cầu đóng thành quyển cùng ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong những Phiếu thu bắt buộc ghi số quyển với số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu đề nghị đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

- dòng “Lý bởi nộp” ghi rõ ngôn từ nộp chi phí như: Thu tiền cung cấp hànghóa, sản phẩm, thu tiền nhất thời ứng còn thừa,...

- loại “Số tiền”: Ghi ngay số và bằng văn bản số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng VN, tuyệt USD…

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng trường đoản cú gốc cố nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu bởi vì kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và cam kết vào Phiếu thu, tiếp đến chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra xét cùng giám đốc ký kết duyệt, chuyển mang đến thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận được đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tiễn nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký với ghi rõ bọn họ tên.

Thủ quỹ giữ gìn 1 liên nhằm ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho tất cả những người nộp tiền, 1 liên lưu chỗ lập phiếu. Cuối ngày cục bộ Phiếu thu kèm theo hội chứng từ gốc chuyển mang lại kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ giả dụ là thu ngoại tệ yêu cầu ghi rõ tỷ giá tại thời gian nhập quỹ nhằm tính ra tổng số chi phí theo đơn vị đồng để ghi sổ.