Lý thuyết điều khiển nâng cao nguyễn doãn phước

      230
Author:Publisher:Edition/Format: Summary: OCLC Number: Description: Responsibility:
Doãn Phước Nguyễn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007.

Bạn đang xem: Lý thuyết điều khiển nâng cao nguyễn doãn phước

*
Print book : VietnameseView all editions and formats

Trình bày về các phương pháp điều khiển tối ưu tĩnh. Tía phương pháp cơ bản để giải quyết một bài toán tối ưu động. Phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu ngẫu nhiên. Các nguyên tắc điều khiển bền vững thông qua phương pháp tham số hoá Youla. Các phương pháp điều khiển thích nghi. Những khái niệm toán học cơ bản.
*

Please choose whether or not you want other users lớn be able khổng lồ see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this item...

Xem thêm: Nước Lột Da Tay Chân Giá Tốt Tháng 1, 2022, Kem Lột Nước Collagen Thái Lan


951290643
480 tr. ; 24 cm
Nguyễn Doãn Phước.

Abstract:


Trình bày về các phương pháp điều khiển tối ưu tĩnh. Cha phương pháp cơ bản để giải quyết một bài toán tối ưu động. Phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu ngẫu nhiên. Các nguyên tắc điều khiển bền vững thông qua phương pháp tham số hoá Youla. Các phương pháp điều khiển thích nghi. Những khái niệm toán học cơ bản.


You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+951290643; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My huroji.com | My Lists | My Watchlist | My Saved Searches
huroji.com:Home | About | Help | tìm kiếm

huroji.com is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››