Kinh đại bi sám pháp

      18

Thầy thích hợp Pháp Hòa Tụng Kinh

Sám Pháp Đại Bi vì thầy Thích Pháp Hòa tụng. Đại Bi Sám nói cho vừa là Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi trọng tâm Chú Hành Pháp

*
*

Lời Giới Thiệu

Chú Đại Bi và Sám Đại Bi đều phải có chung một nguồn, đa số được rút ra từ gớm Đại Bi tâm Đà-la-ni. Chú Đại Bi là phần chính yếu của ghê Đại Bi trung khu Đà-la-ni. Theo khiếp này thuật lại, cách đó hằng hà sa số kiếp về trước bao gồm đức Phật thành lập và hoạt động hiệu là Thiên quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật đó đã vì yêu thương tưởng đến Đức Quán nuốm Âm Bồ-tát và toàn bộ chúng sanh nên nói thần chú Quảng Đại như ý Vô không tự tin Đại Bi trọng tâm Đà La Ni này. Đức Phật Thiên quang đãng Vương Tĩnh Trụ đang từ mẫn xoa đảnh Quán cầm Âm Bồ-tát và dặn dò Bồ-tát hãy thọ trì tâm chú này và nên vì tất cả chúng sanh trong đời ác sau nhưng mà làm đại lợi lạc mang đến họ! sau khi nghe tiên phật Thiên quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai nói bài Chú này xong, hiểu rõ sâu xa pháp Đại Bi này có năng lượng vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể tiến tu đạt mang đến thành Phật với là phương tiện cứu cánh để cứu độ chúng sanh không những về góc nhìn khổ nạn mà còn rất có thể dẫn dắt bọn chúng sanh thẳng tiến đến thành Phật, ngay vị trí đó Quán cầm Âm Bồ-tát sinh tâm vui miệng chưa từng có, mau lẹ từ trái sơ địa Bồ-tát hội chứng ngay mang đến quả địa máy tám, mặt khác bấy tiếng Bồ-tát ngay lập tức phát nguyện “Nếu như sau này mà con rất có thể làm lợi ích, an lạc cho toàn bộ chúng sinh thì xin hãy để cho thân con tức thời trên đây sanh ra đủ ngàn tay nghìn mắt. Phát nguyện xong, đúng vào khi đó thân con có đủ nghìn tay nghìn mắt, mười phương đại địa, chấn hễ sáu cách; mười phương ngàn Phật thảy phóng ánh sáng, chiếu lên trên người con với chiếu vô hạn cõi nước khắp mười phương.” Một bài Chú Đại Bi mà tất cả oai lực hoàn toàn có thể khiến cho một bạn mới phát tâm tu đạo Bồ-tát (sơ địa) vừa nghe xong liền bệnh đến đại trang bị tám (bát địa), trụ vào địa này, Bồ-tát hoàn toàn có thể vận dụng trí tuệ vô lậu quán chiếu tương tục mà không trở nên lay động vị phiền não bên ngoài; không phần lớn thế, sự phân phát nguyện rước đến ích lợi và an lạc cho chúng sanh đời sau, lời thệ nguyện được xuất phát từ tâm mến xót thiết tha của Bồ-tát đã xác định sự thật qua bài toán trên thân của Bồ-tát chỉ ra ngàn tay mắt, vấn đề đó nói lên lời thệ nguyện của Bồ-tát là việc thật với cũng dẫn chứng về sức oai nghiêm thần của thần Chú Đại Bi này.. Đại Bi Sám nói cho vừa là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi trung tâm Chú Hành Pháp” là sám pháp vì chưng đại sư Tri Lễ 960-1028 soạn. Sư là vị cao Tăng đời Bắc Tống, chúng ta Kim, mười lăm tuổi lâu giới thay túc. Ngài còn tồn tại pháp hiệu là Pháp Trí, là tổ thứ mười bảy của tông Thiên Thai. Ngài vẫn hành pháp sám hối suốt tư mươi năm. Riêng Đại Bi Sám ngài hành trì suốt cha năm, đốt 3 ngón tay cúng nhịn nhường Phật. Vày thấy công suất của chú Đại Bi rộng lớn lớn, mong lưu truyền chỗ đời phải ngài đã soạn ra Đại Bi Sám pháp này. Ngài rước chú Đại Bi làm trọng tâm, lựa chọn lấy giải pháp tu trì trong ghê Đại Bi trọng tâm Đà-la-ni, dẫn sử dụng tam muội Phi hành phi tọa trong Ma-ha Chỉ Quán, chế thành cỗ sám nghi đủ đầy sự lý, sẽ là Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi trung tâm Chú Hành Pháp này phía trên (tức là Đại Bi Sám Pháp). Đến cuối đời đơn vị Minh, đầu đơn vị Thanh bao gồm luật sư Độc Thể, hiệu là loài kiến Nguyệt (1600-1679), rút gọn bạn dạng sám nghi này, quăng quật bớt cách phân các loại mười khoa, bố trí lại biện pháp tổ chức, đặt tên lại là Đại Bi Sám Nghi. Vào niên hiệu Nhân Tông – Gia Khánh sản phẩm công nghệ hai mươi tư đời nhà Thanh (1819), đại sư Tịch Xiêm vẫn chỉnh lý biên tập lại phiên bản mới, thành bạn dạng sám ăn năn thông hành hiện tại nay. Đại Bi Sám của ngài Tri Lễ tất cả đủ đầy nhị phần sự nghi lý quán, y theo cách hành trì một kỳ sám ăn năn đủ nhị mươi kiểu mẫu ngày. Đến đời Minh, Thanh, ngài Châu Hoằng, Tịch Xiêm san định lại, loại bỏ phần lý quán, là vấn đề đặc sắc quan trọng của tông Thiên Thai, chỉ với giữ lại phần sự nghi, bởi vậy sự hiệu nghiệm và đắc dụng của sám hối không nhiều và đủ bạo gan để khử nghiệp. P.Sau khi hành sám pháp này một thời hạn dài, kiếm tìm tòi nghĩa lý sâu rộng của nó khắp các nơi, tôi nhận thấy không đề xuất bỏ đi phần sám nghi vị tổ Tri Lễ soạn. Thiệt ra mà nói, nếu bỏ đi phần lý quán thì ko thể gọi là pháp sám hối, bởi “Tội từ trung khu khởi” không quán trọng điểm thì mang gì sám hối chấm dứt trừ nghiệp xưa? Vả lại, fan tu hành chỉ cầu an tâm giải thoát, ko nệ hà gì nhọc mệt hành trì, chính vì như thế riêng tôi khôn cùng thích và chỉ sám bằng nghi sám của tổ Tri Lễ, mặc dù nó dài với “nhọc” hơn sám kia. Nay nhân dịch quyển sám pháp này thành lời Việt, khiến cho mọi tín đồ tiện đọc, hành trì, qua đó biên mấy lời ra mắt sơ để tín đồ hành trì biết. Còn về nghĩa rộng, xin xem trong phần sám này và quyển “Giảng Giải Đại Bi Sám”. Viết kết thúc ngày vía Đức Quán thay Âm Bồ-tát năm gần kề Ngọ, tại chùa Phổ Giác, Hóc Môn. Tỳ-kheo mê thích Minh Kiết kính đề

Đôi Điều cần phải biết Trước khi Hành Đại Bi Sám: 1. Sám pháp này có hai mục đích chính chính là sám ăn năn diệt tội cùng là pháp tu để triệu chứng từ sơ quả cho tới tứ quả, từ sơ địa cho tới thập địa. 2. Trọn pháp Đại Bi Sám này có mười phần hành trì. Bạn tu sám pháp này cần đọc kỹ cách thức trước lúc hành trì, từ phương thức trì tụng cho đến phần quán tu. 3. Phần nhiều chữ in đứng là phần gọi tụng, còn phần in nghiêng là dùng để quán tưởng, giải thích. Tuy nhiên, chúng ta cần đề xuất thuộc phần cửa hàng tưởng, nhằm đến khi ấy quán tưởng cho sâu vào. 4. Phần sám pháp này còn có hai, một là nghi thức hành trì, hai là phía dẫn cách thức hành trì. Bởi sợ in bình thường rườm ra yêu cầu tôi bóc ra phần trước tiên là nghi thức hành trì, trang bị hai là hướng dẫn phương thức hành trì. Người hành trì nên gồm đủ đầy nhì phần để hiểu rõ cả lý sự. Dường như tôi còn tồn tại soạn dịch thêm quyển “Giảng giải Đại bi sám” fan hành trì cũng nên gồm sách này. 5. Sám này còn có hai phần là sám và tu. Sám để diệt tội chướng. Tu nhằm giải thoát. Mặt hàng xuất gia tu pháp sám này đề nghị tu đủ cả hai. Còn sản phẩm Phật tử vì sức tu không có, chỉ mong sám trừ tội khiên là đủ thì chỉ hành sám hối này không cũng được.

Bạn đang xem: Kinh đại bi sám pháp

NIỆM HƯƠNG

Hành giả như pháp kết giới, mùi hương hoa trà quả, trang nghiêm đạo tràng rồi, mang lại trước tượng Thiên Thủ Nhãn, trãi tọa cụ, quỳ xuống, nghĩ cho Tam bảo với pháp giới chúng sanh cùng với thân trung ương mình không hai không khác. Chư Phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta bởi chúng sanh phá trừ mê chướng nên đảnh lễ Tam Bảo. Nghĩ do đó rồi miệng nên xướng rằng: Dốc lòng cung kính: Nhất chổ chính giữa đảnh lễ: hết thảy chư Phật hay trú trong khắp mười phương. (1 lạy) Nhất trung tâm đảnh lễ: không còn thảy tôn Pháp thường xuyên trú trong khắp mười phương. (1 lạy) Nhất trung khu đảnh lễ: không còn thảy nhân từ thánh Tăng thường trú trong mọi mười phương. (1 lạy) (lạy xong xuôi chủ lễ xông trầm thờ dường, hoặc thắp cha nén nhang, quỳ trước bọn tràng Quán cầm cố Âm Bồ-tát, để nhang ngang trán niệm) Đệ tử chúng bé Cả thảy đồng quỳ Nghiêm trì hương thơm hoa Như pháp thờ dường: Nguyện mây mùi hương hoa nầy Xông mọi mười pháp giới tất cả các cõi Phật Vô lượng mùi hương trang nghiêm Đầy đủ người thương Đề đạo thành tựu Như Lai hương. (Đến đây, bạn trì chú phải nghĩ như sau: mùi hương hoa bé cúng khắp mười phương, kết thành đài sáng rực vi diệu, âm thanh hương báu của chư Thiên, y báu món ăn ngon của chư Thiên, bất khả tư nghì diệu pháp è (bụi trần) mỗi hạt nai lưng hiện toàn bộ trần, từng một trằn hiện toàn bộ pháp, xoay chuyển vô trinh nữ trang nghiêm nhau, cho khắp mười phương trước Tam bảo, trước Tam bảo pháp giới mười phương, thảy gồm thân nhỏ hiện thờ dường, mỗi sự cúng nhường nhịn khắp pháp giới, đôi bên không tạp ko chướng ngăn, tận bờ vị lai có tác dụng Phật sự, xông khắp pháp giới những chúng sanh, dựa vào đây hầu hết phát ý trung nhân đề tâm, đồng nhập vô sanh hội chứng Phật trí)

PHỤNG THỈNH TAM BẢO CHƯ THIÊN GIA HỘ

Hành trả vận tưởng cúng dường khắp dứt rồi, quỳ xuống thắp hương, suy nghĩ ngay mang đến Tam bảo, tuy sẽ lìa chướng được thanh tịnh, nhưng lại vị đồng thể đại bi, nghĩ về tưởng mang lại chúng sanh. Nếu chúng ta ba nghiệp dốc lòng phụng thỉnh, thì Tam bảo tất đã hiện đến, hoàn thành khổ mang lại vui. Bởi vậy rất cần được chí thành, từ đó ân cần bố phen thỉnh, ắc gồm cảm ứng. Xướng rằng: Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam mô Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni rứa Tôn. (cúi đầu) Nhất trung khu phụng thỉnh: Nam tế bào Tây Phương cực Lạc thế giới A-di-đà vắt Tôn. (cúi đầu) Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Nam tế bào Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp Thiên quang quẻ Vương Tĩnh Trụ chũm Tôn. (cúi đầu) Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Nam tế bào Quá Khứ Chín Mươi Chín Ức Hằng Hà Sa Chư Phật chũm Tôn. (cúi đầu) Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Kiếp Chánh Pháp Minh thay Tôn. (cúi đầu) Nhất trung khu phụng thỉnh: phái nam Mô toàn bộ Chư Phật nắm Tôn trong Mười Phương. (cúi đầu) Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam mô Ngàn Đức Phật Ở hiền lành Kiếp Cùng toàn bộ Chư Phật cố Tôn Trong cha Đời. (cúi đầu) Nhất trọng điểm phụng thỉnh: Nam tế bào Chương Cú mầu nhiệm Của Đại Đà La Ni trọng điểm Đại Bi to lớn Tròn Đầy Không ngăn Ngại. (Khởi nghĩ, pháp tánh như “không”, tất yêu thấy, pháp bảo thường xuyên trụ khó khăn nghĩ bàn, bé nay bố nghiệp như pháp thỉnh, xin hiện tại cho nhỏ được thờ dường. Kế này cũng vậy.) (cúi đầu) Nhất tâm phụng thỉnh: nam giới Mô tất cả Đà-la-ni cơ mà Đức Quán thay Âm Đã Nói Cùng tất cả Tôn Pháp Trong mọi Mười Phương cha Đời. (cúi đầu) Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Nam mô Đức Quán vậy Âm Tự tại Đại Bồ-tát gồm Tâm Đại trường đoản cú Đại Bi hóa thân Diệu Dụng ngàn Tay nghìn Mắt. (khởi nghĩ cũng như nghĩ mang lại Phật, cơ mà đổi đối tượng người sử dụng lại thành Quán cụ Âm Bồ-tát. Những vị Bồ-tát, Thanh văn sau, theo vị trí nhưng đổi tên) (cúi đầu) Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Nam mô Đại núm Chí người tình Tát Ma-ha-tát. (cúi đầu) Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh: Nam mô Tổng Trì vương vãi Bồ-tát Ma-ha-tát (cúi đầu) Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Nhật quang Bồ-tát, Nguyệt quang đãng Bồ-tát Ma-ha-tát. (cúi đầu) Nhất trung tâm phụng thỉnh: Nam tế bào Bảo vương Bồ-tát, Dược vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát Ma-ha-tát (cúi đầu) Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Hoa Nghiêm Bồ-tát, Đại chỉnh tề Bồ-tát, Bảo Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. (cúi đầu) Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Đức Tạng Bồ-tát, Kim Cang tạng Bồ-tát, hỏng Không Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. (cúi đầu) Nhất trung ương phụng thỉnh: Nam tế bào Di-lặc Bồ-tát, Phổ hiền hậu Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Ma-ha-tát. (cúi đầu) Nhất trọng điểm phụng thỉnh: nam giới Mô toàn bộ Chư Đại Bồ-tát Trong bố Đời Mười Phương. (cúi đầu) Nhất trung khu phụng thỉnh: Nam mô Trưởng Lão Đại Ca Diếp thuộc Vô Lượng vô vàn Đại Thanh Văn Tăng. (cúi đầu) Nhất trung ương triệu thỉnh: Thiện-tra, Phạm-ma, Cù-bà-già Thiên tử, hộ thế Tứ Thiên Vương, bát bộ chúng Trời Rồng… thiên thanh nữ Đồng Mục, thần hư Không, thần Sông Biển, thần Suối Nguồn, thần Ao Hồ, thần Cỏ thuốc Rừng Cây, thần đơn vị Cửa, thần Nước, thần Lửa, thần Gió, thần Đất Cát, thần Núi, thần Đất Ở, Thần Cung Điện v.v… thuộc với tất cả Trời long Quỷ Thần đảm bảo an toàn người trì chú với với các quyến nằm trong của mỗi vị.

Xem thêm: Truyện Tranh Sáu Chàng Trai Và Một Cô Gái Tập Cuối, Truyện 6 Chàng Trai Và 1 Cô Gái Tập Cuối

Ngưỡng nguyện:

Đức Bổn sư Thích-ca, Đức A-di-đà tự phụ, Đức Thiên quang đãng Vương Tĩnh Trụ Như Lai, cùng tất cả chư Phật vào mười phương tía đời, khởi chổ chính giữa từ bi đồng đẳng với toàn bộ chúng sanh, hiện tại thân đến đạo tràng, minh chứng đệ tử hành pháp sám hối. Duy nguyện: Thần Chú túng thiếu yếu Đà-la-ni trung khu đại trường đoản cú bi to lớn tròn đầy không chi ngăn ngại, xin hiển hiện địa điểm đạo tràng cho nhỏ được thờ dường. Duy nguyện; Đức Đại trường đoản cú Đại Bi Quán vắt Âm Bồ-tát thần lực hóa hiện nay ngàn đôi mắt ngàn tay, nương theo bổn nguyện lực, chỉ ra trước con, gia trì cho thần chú, khiến cho đệ tử chúng bé trừ sạch ba chướng; cùng các Đại Bồ-tát như Đại thế Chí Bồ-tát, Tổng Trì vương vãi Bồ-tát v.v… những Đại Thanh Văn như: Ngài Ma-ha Ca-diếp v.v… Khởi trung ương từ bi, mặt khác quang giáng. Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên chén bát bộ, theo lời mời thỉnh, mang lại giữ đạo tràng, ủng phù trợ chú, trừ những ma chướng, hiện nay điềm xuất sắc lành, để cho những điều con tu, ko trái bổn nguyện.

TÁN THÁN

Kinh này không tồn tại kệ tán thán. Mong lấy tởm khác nhằm tán thán nhưng sợ rằng sẽ có được chút sai khác so với thể chú cùng báo tướng, cần Tôi ngay tức khắc y kinh nhưng mà lược thuật để tán thán. Kính lạy đời vượt khứ Chánh Pháp Minh Như Lai đó là đời bây chừ Quán vắt Âm bồ -Tát Bậc thành công đức diệu Rũ lòng Đại tự Bi địa điểm trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt Soi thấy mọi pháp giới Hộ trì các chúng sanh khiến phát đại từ chổ chính giữa Dạy trì chú viên mãn mang lại đoạn hẳn con đường ác Được sinh ngay vị trí Phật phần lớn tội lỗi vô loại gián Cùng bệnh nguy kịch triền thân Khó rất có thể cứu chữa trị Cũng đều khiến cho tiêu trừ những tam muội biện tài hiện tại đời nguyện cầu hội chứng Thảy gần như được thành tựu ra quyết định không nghi ngờ trong khi còn có thể Khiến mau chứng ba thừa Sớm đăng vương quả Phật Sức oai vệ thần như thế Khen mãi cũng chẳng cùng cho nên vì thế con dốc lòng Quy mạng và đảnh lễ (đứng dậy lễ Phật, đãi đằng lòng thành khẩn, phụ thuộc vào trí lực của bản thân mà nói đúng sự thật. Nhưng hầu hết điều mình mong muốn cầu, không được để cho tăng trưởng sanh tử, điều trung tâm khởi nghĩ, yêu cầu là tiện ích chúng sanh. Bao gồm điều, lòng thành bắt đầu được cảm thông. Xin hãy cẩn thận chớ bao gồm dễ dui.)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Hành giả đề xuất niệm Tam bảo, thể là vô duyên tự bi, thường ý muốn cứu độ không còn thảy bọn chúng sanh, chỉ vì không tồn tại chúng sinh đương cơ nên không thể khởi. Nhỏ đã bố phen phụng thỉnh, mặc dù chẳng tận đôi mắt thấy, nhưng lại sự ngầm cảm ứng thì không dối. Cho nên cần phải khởi trọng điểm quy kính, xông những thứ danh hương, đảnh lễ chư Phật vẫn thỉnh ở trên. Riêng biệt chư Thiên Quỷ Thần không buộc phải hành lễ. Còn về chú Đại Bi và Quán nỗ lực Âm Bồ-tát, mỗi phần cần được lễ tía lần. Vị Bồ-tát cùng Chú Đại Bi là công ty của đạo tràng. Thế nên xướng rằng: Nhất trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni chũm Tôn. (1 lạy) (Hết thảy Tam bảo vẫn thỉnh sinh sống trước, lúc lễ đề nghị năm vóc đậy phục liền kề đất, thân thiện trân trọng kính lễ. Lúc lễ Phật bắt buộc nghĩ rằng: fan lễ với đức Phật được lễ tánh vốn rỗng rang, vắng tanh lặng, sự chạm màn hình giao thoa cần yếu nghĩ bàn, đạo tràng của bé đây ví như màn lưới của trời Đế Thích, ảnh Phật Thích-ca hiển hiện trong đó, bóng bé quỳ trước đức Thích-ca, đầu khía cạnh hôn chân quy mạng lễ. Đến dịp lễ ông phật A-di-đà thì đổi lại là hình ảnh Phật A-di-đà hiện trong các số ấy v.v… lúc lễ Pháp thì suy nghĩ rằng, pháp tánh chân không phải như hư không, pháp bảo thường xuyên trụ cực nhọc nghĩ bàn, thân con hình ảnh hiện trước pháp bảo, nhất trung ương như pháp quy mạng lễ. Lễ Tăng cũng theo cách lễ Phật trên, mà lại đổi lại thành Bồ-tát v.v… Chỉ tất cả lễ cửa hàng Âm thì bởi vì cầu khử chướng phải hôn chân lễ, vì chưng Bồ-tát là chủ của sám hối.) Nhất trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc nhân loại A-di-đà thế Tôn. (1 lạy) Nhất trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp Thiên quang đãng Vương Tĩnh Trụ cố gắng Tôn. (1 lạy) Nhất trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Quá Khứ Chín Mươi Chín Ức Hằng Hà Sa Chư Phật chũm Tôn. (1 lạy) Nhất chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Kiếp Chánh Pháp Minh vậy Tôn. (1 lạy) Nhất vai trung phong đảnh lễ: phái mạnh Mô toàn bộ Chư Phật núm Tôn vào Mười Phương. (1 lạy) Nhất trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ngàn Đức Phật Ở hiền hậu Kiếp Cùng toàn bộ Chư Phật thay Tôn Trong cha Đời. (1 lạy) Nhất trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Chương Cú nhiệm mầu Của Đại Đà-la-ni trung khu Đại Bi to lớn Tròn Đầy Không phòng Ngại. (xướng 3 lần lạy 3 lạy) Nhất tâm đảnh lễ: toàn bộ Đà-la-ni nhưng mà Đức Quán vậy Âm Đã Nói, Cùng tất cả Tôn Pháp Trong mọi Mười Phương ba Đời. (1 lạy) Nhất vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Đức Quán gắng Âm Tự tại Đại Bồ-tát tất cả Tâm Đại từ bỏ Đại bi nhập vai Diệu Dụng ngàn Tay ngàn Mắt. (Xướng 3 lần lạy 3 lạy) Nhất trung ương đảnh lễ: Nam mô Đại gắng Chí Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) Nhất trung tâm đảnh lễ: Nam mô Tổng Trì vương Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) Nhất trung khu đảnh lễ: Nhật quang Bồ-tát, Nguyệt quang quẻ Bồ-tát Ma-ha-tát (1 lạy) Nhất trọng tâm đảnh lễ: Bảo vương Bồ-tát, Dược vương vãi Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) Nhất vai trung phong đảnh lễ: Hoa Nghiêm Bồ-tát, Đại trang nghiêm Bồ-tát, Bảo Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) Nhất trung khu đảnh lễ: Nam mô Đức Tạng Bồ-tát, Kim Cang Tạng Bồ-tát, hư Không Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) Nhất trọng tâm đảnh lễ: Di Lặc Bồ-tát, Phổ hiền khô Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát Ma-ha-tát (1 lạy) Nhất trung khu đảnh lễ: nam Mô tất cả Chư Đại Bồ-tát Trong khắp Mười Phương tía Đời. (1 lạy) Nhất vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Trưởng Lão Đại Ca Diếp thuộc Vô Lượng vô vàn Đại Thanh Văn Tăng. (1 lạy ) tốt nhất tâm núm cho: Thiện-tra, Phạm-ma, Cù-bà-già Thiên Tử, hộ thế tứ Thiên vương, chén bát bộ chúng Trời Rồng, Thiên con gái Đồng Mục, Thần hỏng không, Thần Sông biển, Thần Suối nguồn, Thần Ao hồ, Thần Cỏ thuốc rừng cây, Thần đơn vị cửa, Thần Nước, Thần Lửa, Thần Gió, Thần Đất cát, Thần Núi, Thần Đất ở, Thần hoàng cung v.v… cùng với tất cả Trời rồng Quỷ Thần đảm bảo người trì chú cùng các quyến ở trong của từng vị tình thật đảnh lễ Tam Bảo. (3 lạy)

PHÁT NGUYỆN TRÌ CHÚ

Kính lạy Đức Quán gắng Âm Bồ- Tát! con nay tỳ-kheo tỳ kheo ni, cư sĩ…(nêu pháp danh của bản thân mình ra) khởi lòng từ bi quan tưởng đến toàn bộ chúng sanh sẽ chìm đắm, khổ não trong đường sanh tử luân hồi, và cũng suy nghĩ tưởng mang lại nghiệp chướng sâu dày của mình, (Thêm hầu hết lời nguyện mong riêng của bản thân mình chẳng hạn như: cầu sám ân hận nghiệp chướng, khỏi bệnh, tai qua nạn khỏi, thiện căn tăng trưởng…Nếu là cư sĩ thì mong cho mái ấm gia đình bình an, ô cửa êm ấm, nhỏ cháu ngoan hiền, ai nấy biết tín vai trung phong quy y Tam bảo…Điều buộc phải yếu độc nhất là nguyện cho khách hàng đời đời kiếp kiếp sanh ra ở đâu cũng được gặp mặt Phật nghe pháp, quy kính thánh thiện Thánh Tăng, không bị đọa vào ba đường ác âm phủ ngạ quỷ, súc sanh) buộc phải phát nguyện thọ trì thần chú Quảng Đại thỏa mãn Vô không tự tin Đại Bi trung khu Đà-la-ni này, để mong chấm dứt trừ khổ não cho tất cả hai. Nay y theo lời khiếp dạy, môn đệ xin phát nguyện: Kính lạy Đức Đại Bi Quán cầm Âm: Nguyện nhỏ mau biết toàn bộ Pháp! Kính lạy Đức Đại Bi Quán vậy Âm: Nguyên con sớm được mắt trí tuệ! Kính lạy Đức Đại Bi Quán rứa Âm: Nguyện bé mau độ hết thảy chúng! Kính lạy Đức Đại Bi Quán nắm Âm: Nguyện nhỏ sớm được phương tiện đi lại khéo! Kính lạy Đức Đại Bi Quán nạm Âm: Nguyện bé mau ngồi thuyền bát-nhã! Kính lạy Đức Đại Bi Quán chũm Âm: Nguyện con sớm quá qua biển khơi khổ! Kính lạy Đức Đại Bi Quán vậy Âm: Nguyện bé mau được giới, định, tuệ! Kính lạy Đức Đại Bi Quán chũm Âm: Nguyện con sớm lên núi niết-bàn! Kính lạy Đức Đại Bi Quán cố gắng Âm: Nguyện nhỏ mau vào trong nhà vô vi! Kính lạy Đức Đại Bi Quán vắt Âm: Nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh! Nếu bé khởi chổ chính giữa về núi đao, núi đao tức thì đổ gãy! Nếu nhỏ khởi trung khu về hầm lửa, hầm lửa tự khô tắt! Nếu nhỏ khởi trọng tâm về địa ngục, địa ngục liền trống không! Nếu con khởi trọng tâm về ngạ quỷ, ngạ quỷ mọi được no đủ! Nếu bé khởi tâm về A-tu-la, ác chổ chính giữa tu- la từ điều phục! Nếu nhỏ khởi chổ chính giữa về súc sanh, thì chúng liền được đại trí tuệ! (lạy 1 lạy, ngồi ngay lập tức ngắn, chắp tay hoặc xếp chéo tay chồng lên theo nạm tọa thiền, bước đầu trì chú )

TRÌ CHÚ

(Vô chuông mõ ban đầu tụng. Nếu trì một mình thì không yêu cầu gõ mõ, chỉ cần gõ chuông cũng được ) Trí tuệ rộng sâu đại biện tài Ngự trên sóng nước hoàn thành trần ai Hào quang chiếu phá nghìn căn bệnh nghiệp Cam lồ rưới không bẩn muôn kiếp tai Liễu biết phất ra trái đất ngọc Sen hồng nổi lên thành tháp vàng con nay kính lễ thắp nhang tán Kính nguyện Bồ- Tát ứng nhân gian. Nam mô Đại Bi Quán cầm cố Âm Bồ-tát (10 lần) Nam mô A-di-đà Phật (10 lần) dịp bấy giờ, đức Quán thay Âm Bồ- Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức chũm Tôn! Nếu bao gồm chúng sanh như thế nào trì tụng thần Chú Đại Bi này hơn nữa bị đọa vào ba đường ác, bé thệ ko thành Chánh giác. Nếu người trì tụng thần Chú Đại Bi này mà lại không sinh vào các cõi nước Phật thì con thệ ko thành Chánh giác. Nếu người trì tụng thần Chú Đại Bi này cơ mà không được tam-muội biện tài thì bé thề ko thành chánh giác. Nếu tín đồ trì tụng thần Chú Đại Bi này, mà ngay khu vực đời này, toàn bộ những điều mong muốn cầu ko được như mong muốn thì chú này sẽ không đáng hotline là Đại Bi trọng điểm Đà-la-ni. Chỉ trừ đều kẻ bất thiện và không chí thành. Quán nuốm Âm Bồ-tát nói lời này xong, ở trước hội chúng lẹo tay tức thì ngắn, khởi trung khu đại bi với bọn chúng sanh, nở thú vui hàm tiếu, nói ngay lập tức chương Cú thần kì Đại Tổng Trì trung khu Đại Bi rộng lớn Tròn Đầy không chi ngăn hổ hang như vầy: Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da, nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da, án, tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) mãng cầu ma bà già, ma phạt đặt đậu, đát điệt tha, án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phát xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá trả giá ra, mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rô sơn rô, tình nhân đề dạ bồ dề dạ, người thương đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị fe ni na, tía dạ ma na, sa bà ha, tất đà dạ, sa bà ha, ma ha vớ đà dạ, sa bà ha, vớ đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, sa bà ha, mãng cầu ra cẩn trì, sa bà ha, ma ra mãng cầu ra, sa bà ha, vớ ra tăng a mục khê da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha, bố đà ma yết vớ đà dạ, sa bà ha, mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, sa bà ha, ma bà lợi win yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, sa bà ha. (Hành mang tụng 7 vươn lên là 21 biến hóa hoặc nhiều hơn thế nữa càng xuất sắc ) Đức Quán nuốm Âm người tình Tát nói bài chú này xong, đại địa chấn rượu cồn sáu điệu; bên trên trời mưa hoa báu đổ xuống dồn dập, mười phương chư Phật thảy mọi hoan hỷ, thiên ma ngoại đạo run sợ dựng tóc gáy, tất cả chúng hội gần như được bệnh quả, như trái Tu-đà-hoàn, hoặc đắc quả A-la-hán, hoặc đắc độc nhất địa, nhị địa, tam tứ ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phạt Bồ-đề tâm. (Tụng ngừng hành mang quỳ xuống sám ân hận )

SÁM HỐI

Hành đưa tụng thần chú nầy xong, yêu cầu nghĩ đến tất cả chướng duyên của mình hiện giờ đều do nhân trước nhưng mà có, vì vậy đời này, mình với mọi người không tồn tại ác nào nhưng không tạo. Tội lỗi sẽ tích chứa nhiều đời các kiếp, nay gặp mặt lại có tác dụng kẻ oán người thân, tạo chướng ngại, phiền não mang đến nhau. Nếu không sám hối thì biết rước gì mà lại cởi oan khiên được giải thoát và đạo pháp cũng băn khoăn sao mà thành. Bởi vì vậy chúng ta cần phải trình diện tội lỗi sám hối, cầu xin Tam Bảo yêu quý tưởng mà bài trừ tội lỗi mang đến mình. Vào kinh trên đây dạy: “Vì toàn bộ chúng sanh mà lại sám hối tội lỗi gây nghiệp đời trước và cũng từ sám ăn năn tạ lỗi vô số hiểm sâu từ vô lượng kiếp trước của mình”. Pháp Hoa Tam-muội tất cả dạy: “Tánh của nghiệp tuy không, tuy vậy mà trái báo không mất, vì chưng điên đảo nhân duyên cơ mà tạo các trọng tội” nghĩ vì thế rồi, đau khổ rơi lệ, miệng thốt lời sám hối. Người trì chú nên nghĩ như vầy: mình và chúng sanh trường đoản cú vô thỉ kiếp cho tới ngày ni bị vật cản bởi những trọng tội bởi vì sáu căn bố nghiệp gây tạo cho không được chạm mặt chư Phật, lần khần được pháp xung yếu xuất thế; chỉ cam tâm chịu đựng sanh tử chớ do dự diệu lý. Thời nay tuy bản thân và bọn chúng sanh cũng mọi biết là vậy như nhau, tuy thế bị vật cản bởi toàn bộ trọng tội, mang lại nên lúc này mình đối trước mười phương chư Phật cùng Đức Quán thay Âm Bồ-tát, bởi hết thảy chúng sanh nhưng mà quy mạng sám hối. Duy nguyện chư Phật Bồ-tát gia hộ khiến cho hết thảy chúng nhỏ được tiêu trừ tội chướng. Nghĩ vì thế rồi xướng rằng: con nay khắp bởi vì bốn ân tía cõi, pháp giới chúng sanh, thảy nguyện đoạn trừ ba chướng (xướng rồi năm vóc gieo mình xuống khu đất lạy 1 lạy, trung tâm nghĩ rằng:) con và pháp giới chúng sanh từ bỏ vô thỉ kiếp đến nay, vày do ái kiến đề nghị trong thì chấp bổ nhân, không tính thêm kết chúng ta ác, trù trừ tùy hỷ dù chỉ là 1 chút câu hỏi thiện của người, chỉ biết mặc tình tạo các tội nơi tía nghiệp. Việc gây tội tuy không nhiều, cơ mà ác chổ chính giữa thì cùng khắp, vào đêm tiếp nối không có gián đoạn; đậy diếm tội lỗi, không muốn người biết, không sợ đường ác, ngần ngừ hổ thẹn, bác bỏ bỏ nhân quả. Biết vậy hôm nay, chúng nhỏ tin sâu nhân quả, khôn cùng hổ thẹn, cực kỳ sợ hãi, phải phát lồ sám hối, để đoạn trọng tâm tương tục chế tác nghiệp; vạc tâm người tình Đề, đoạn ác tu thiện, răn dạy gắng cha nghiệp, chuyển trọng tội xưa,vui theo chút thiện của bậc thánh tạo. Nghĩ mang đến mười phương Chư Phật có đại phước huệ; có năng lượng cứu vớt mình và bọn chúng sanh, tư biển cả nhị tử mang đến bờ tam đức. Tự vô thỉ kiếp mang lại nay, chúng con không biết những pháp bổn tánh vốn ko tịch yêu cầu rộng tạo các ác. Nay bé đã biết tánh không tịch, vày cầu bồ Đề, vì các chúng sanh mà lại rộng tạo những thiện, đoạn hết những ác. Duy nguyện: Đức Quán nỗ lực Âm Bồ-tát, trường đoản cú bi nhiếp thọ. Nghĩ do đó rồi xướng rằng: Chí trọng tâm sám hối: Đệ tử tỳ-kheo (tỳ-kheo Ni, cư sĩ)……………………….cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới, hiện tại tiền vị trí một trọng điểm đây, vốn có khá đầy đủ ngàn pháp, đều phải sở hữu thần lực với trí tuệ, bên trên sánh trung tâm Phật, dưới đồng muôn loài. Nhưng vày vô thỉ mang đến nay, bởi bị hôn ám làm vật cản bổn tánh sáng suốt yên lặng này, bắt buộc xúc cảnh hôn mê. Hể vừa khởi trọng tâm liền bị chấp trước trói buộc, bắt buộc trong pháp bình đẳng, khởi nghĩ bản thân người. Vị ái kiến làm gốc, thêm thân khẩu làm cho duyên vào cõi luân hồi, chế tác hết thảy tội, xa giá ngũ nghịch, báng pháp báng nhân, phá giới phạm trai, tiêu diệt chùa tháp, trộm đồ dùng tăng chúng, phạm uế tịnh hạnh, xâm tổn của thường trụ (của Tam bảo) của nả uống ăn, cho dù ngàn Phật ra đời cũng cạnh tranh sám hối hết. Những tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, khi vứt thân mạng này rồi thì lại bị đọa vào ba đường ác, chịu đủ muôn khổ. Lại thêm hiện đời bị các não giầy vò, hoặc bị bịnh độc triền thân, duyên ko kể bức bách gây vật cản đạo Pháp, cực nhọc thể tiến tu. Nay chạm chán thần Chú Đại Bi viên mãn, có thể mau khử trừ những tội chướng như thế. đến nên lúc này chúng con chí trung khu trì tụng, quy hướng đến Đức Quán vậy Âm Bồ-tát cùng mười phương Chư Phật, vạc tâm ý trung nhân Đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, vạc lồ những tội, ước xin sám hối, nguyện thảy tiêu trừ. Duy nguyện: Đức Đại Bi Quán rứa Âm Bồ-tát ma-ha-tát, nghìn tay bảo vệ, ngàn đôi mắt chiếu soi, để cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều hoàn thành sạch, từ bỏ giác giác tha, hạnh nguyện viên thành, mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, cha nghiệp siêng cần, tu nhân tịnh độ, quăng quật báo thân này, ko thọ con đường khác, đưa ra quyết định được sinh về trái đất cực lạc của đức phật A-di-đà, được gần gũi cúng nhường nhịn Đức Quán cầm cố Âm Bồ-tát, đủ những Tổng trì, rộng độ bọn chúng sanh, số đông thoát luân hồi, thuộc lên bờ trí Sám ân hận phát nguyện rồi, môn đồ chúng con chí thành quy mạng đảnh lễ Tam bảo. Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Thập Phương Phật. (1 lạy) Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Thập Phương Pháp. (1 lạy) Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Thập Phương Tăng. (1 lạy) Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào A Di Đà Phật. (1 lạy) Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Thiên quang Vương Tĩnh Trụ Phật. (1 lạy) Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Quảng Đại viên mãn Vô không tự tin Đại Bi trọng điểm Đại Đà-la-ni. (1 lạy) Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm Âm Bồ-tát. (1 lạy) Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Đại cố Chí Bồ-tát. (1 lạy) Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tổng Trì vương vãi Bồ-tát. (1 lạy)

QUY Y

Con quy y Phật Nguyện cho chúng sanh hiểu rõ Phật đạo Phát trọng điểm vô thượng

Con quy y Pháp Nguyện cho việc đó sanh học tập sâu tởm tạng trí tuệ như biển

Con quy y Tăng Nguyện cho cái đó sanh Lãnh nhiếp đại bọn chúng Hết thảy không ngại.

Nguyện đem công đức nầy hướng đến khắp tất cả Đệ Tử và bọn chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo