Kích thước các loại xe tải

      10

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LOẠI xe cộ TẢI 11 TẤN kích thước thùng xe pháo loại 11 tấn (Thùng mui bạt) lâu năm x rộng lớn x Cao ( 9.0m x 2.35m x 2,6 m) dài x rộng x Cao ( 9.8m x 2.35m x 2,6 m) dài x rộng lớn x Cao ( 10.8m x 2.35m x 2,6 m)