Kế toán quản trị là gì, có vai trò thế nào trong doanh nghiệp?

      100

Công thức kế toán quản trị được kế toán Việt Hưng tổng vừa lòng lại thành tài liệu học tập.

Bạn đang xem: Kế toán quản trị là gì, có vai trò thế nào trong doanh nghiệp?

Giúp chúng ta sinh viên tiện lợi tìm kiếm công thức, vận dụng vào các bài tập. 

*

Ý nghĩa: lúc sản lượng vượt sản lượng hòa vốn, sản lượng hay doanh thu tăng ( sút ) 1% thì roi tăng ( giảm ) theo DOL % với điều kiện P, V, TFC không đổi.

7. Phân tích biến động giá cả sản xuất

7.1 Phân tích thay đổi động ngân sách NVL trực tiếp

Xác định chỉ tiêu phân tích:

C0 = Q1*m0*G0C1 = Q1*m1*G1C0 : túi tiền NVL trực tiếp định mứcC1 : giá thành NVL trực tiếp thực tếQ1 : Số số lượng sản phẩm sản xuất thực tếm0­ : Lượng NVL trực tiếp định mức tiếp tế 1 spm1­ : Lượng NVL trực tiếp thực tiễn sản xuất 1 spG0 : Giá tải định mức 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếpG1 : giá mua thực tiễn 1 đơn vị NVL trực tiếp

Xác định đối tượng người dùng phân tích – biến chuyển động túi tiền (∆C)

∆C = C1 – C0∆C > 0: bất lợi∆C

Xác định tác động của các nhân tố

Lượng NVL trực tiếp tiêu hao – dịch chuyển lượng (∆Cm):

Cố định nhân tố giá cài đặt NVL trực tiếp sau trị số định mức

∆Cm = Q1*m1*G0 – Q1*m0*G0∆Cm > 0: bất lợi∆Cm

Giá download NVL trực tiếp – biến động giá ((∆CG)

Cố định nhân tố lượng NVL trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*m1*G1 – Q1*m1*G0∆CG > 0: bất lợi∆CG

7.2 Phân tích biến chuyển động chi phí nhân công trực tiếp

Xác định chỉ tiêu phân tích

C0 = Q1*t0*G0C1 = Q1*t1*G1C0 : CP nhân công trực tiếp định mứcC1 : CP nhân công trực tiếp thực tếQ1 : Số số lượng sản phẩm sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian lao rượu cồn trực tiếp định nút sx 1 spt1 : Lượng thời gian lao đụng trực tiếp thực tiễn sx 1 spG0 : giá bán định mức 1 giờ lao cồn trực tiếpG1 : Giá thực tế 1 giờ đồng hồ lao động trực tiếp

Xác định đối tượng phân tích – đổi thay động giá cả (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định ảnh hưởng của những nhân tố

Lượng thời hạn lao hễ trực tiếp tiêu tốn – dịch chuyển lượng (∆Ct)

Cố định yếu tố đơn giá bán lao hễ trực tiếp theo trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*G0 – Q1*t0*G0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá thời hạn lao rượu cồn trực tiếp – dịch chuyển giá (∆CG)

Cố định nhân tố lượng thời gian lao hễ trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*t1*G1 – Q1*t1*G0∆CG ≤ 0: thuận lợi∆CG > 0: bất lợi 

7.3 Phân tích đổi thay động túi tiền sản xuất chung

Phân tích dịch chuyển biến phí sản xuất thông thường :

Xác định chỉ tiêu phân tích :

C0 = Q1*t0*b0C1 = Q1*t1*b1C0 : thay đổi phí sản xuất thông thường định mứcC1 : thay đổi phí sản xuất thông thường thực tếQ1 : Số số lượng sản phẩm sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian chạy máy định mức phân phối một sản phẩmt1 : Lượng thời gian chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩmb0 : đổi thay phí sản xuất bình thường định nút một giờ sản phẩm công nghệ sản xuấtb1 : vươn lên là phí phân phối chung thực tiễn một giờ sản phẩm sản xuất

Xác định đối tượng phân tích – biến hóa động túi tiền (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định tác động của những nhân tố

Lượng thời gian máy sản xuất tiêu tốn – biến động năng suất (∆Ct)

Cố định nhân tố chi tiêu sản xuất chung đơn vị chức năng theo trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*b0 – Q1*t0*b0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá mua và lượng đồ gia dụng dụng, dịch vụ – biến chuyển động ngân sách (∆Cb)

Cố định yếu tố lượng thời gian chạy máy cung ứng theo trị số thực tế

∆Cb = Q1*t1*b1 – Q1*t1*b0∆Cb ≤ 0: thuận lợi∆Cb > 0: bất lợi

Phân tích biến động định phí sản xuất bình thường :

Xác định tiêu chí phân tích

C0 = Q1*t0*đ0C1 = Q1*t1*đ1C0 : Định giá tiền sản xuất chung định mứcC1 : Định phí sản xuất tầm thường thực tếQ1 : Số lượng hàng hóa sản xuất thực tết0 : Lượng thời hạn chạy máy định mức sản xuất một sản phẩmt1 : Lượng thời gian chạy máy thực tiễn sản xuất một sản phẩmđ0 : Định phí tổn sản xuất tầm thường định nấc một giờ sản phẩm sản xuấtđ1 : Định phí tiếp tế chung thực tế một giờ vật dụng sản xuất

Xác định tác động của các nhân tố :

Lượng thành phầm sản xuất – biến động lượng (∆Cq)

∆Cq = – (Q1*t0*đ0 – Q0*t0*đ0)∆Cq ≤ 0: thuận lợi∆Cq > 0: bất lợi

Giá cài vật dụng, dịch vụ thương mại – trở thành động dự trù (∆Cd)

∆Cd = Q1*t1*đ1 – Q0*t0*đ0∆Cd ≤ 0: thuận lợi∆Cd > 0: bất lợi

Xác định tổng trở thành động

∆C = ∆Cq + ∆Cd∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

8.

Xem thêm: Kính Rayban Nam Chính Hãng, Kính Rayban Giá Tốt Tháng 10, 2021 Kính Mắt Nam

Đánh giá trách nhiệm quản lý

8.1 report KQHĐKD theo số dư đảm tổn phí (chi tiết lãi vay)

Chỉ tiêuSố tiền
Tổng số sản phẩmĐơn vị sản phẩm
Doanh thu (1)  
Biến giá tiền (2)  
Số dư đảm giá thành (3) = (1) – (2)  
Định giá tiền SX, BH, quốc lộ (4)  
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay mượn (ebit) (5) = (3) – (4)  
Lãi tiền vay (6)  
Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) – (5)  

8.2 phần trăm hoàn vốn đầu tư chi tiêu (ROI)

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu=Lợi nhuận trước thuế với lãi chi phí vayx 100%
Doanh thu

Số vòng quay tài sản=Doanh thu
Tài sản hoạt động bình quân

Tài sản hđ bình quân = (Tài sản hđ đầu xuân năm mới + Tài sản hợp đồng cuối năm)/ 2

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư đt=Lợi nhuận trước thuế với lãi vayxDoanh thux 100%
Doanh thuTài sản hợp đồng bình quân

8.3 Lợi nhuận sót lại (RI)

RI = lợi tức đầu tư trước thuế và lãi vay Mức hoàn tiền tối thiểu

Mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu = xác suất hoàn vốn chi tiêu tối thiểu x Tài sản hoạt động bình quân

8.4 Giá gửi giao

Giá bàn giao một sp = biến đổi phí 1 sp + Số dư đảm giá thành 1sp bị thiệt

8.5. Báo cáo bộ phận

Chỉ tiêuCông tyBộ phận
Phân xưởng 1Phân xưởng 2
Doanh thu (1)   
Biến chi phí (2)   
Số dư đảm giá tiền (3) = (1 ) – (2)   
Định phí thành phần kiểm thẩm tra được (4)   
Số dư thành phần kiểm thẩm tra được (5) = (3) – (4)   
Định phí thành phần không kiểm soát điều hành được (6)   
Số dư phần tử (7) = (5) – (6)   
Định phí chung (8)   
Lợi nhuận (9) = (7) – (8)   

9. Quyết định giá bán sản phẩm

9.1 xác minh giá bán sản phẩm loạt

Phương pháp toàn bộ:

Giá bán = túi tiền nền + Số tiền tăng thêm

Chi phí nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC

Số chi phí tăng thêm = tỷ lệ số tiền tăng thêm * chi phí nền

Tỷ lệ số chi phí tăng thêm=CP bán hàng + CPQLDN + Mức hoàn tiền mong muốnx 100%
Tổng giá cả nền

Mức hoàn vốn mong muốn = phần trăm hoàn vốn đầu tư chi tiêu (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá cả đơn vị sản phẩm

 Số tiền
Chi phí nền 
Chi phí tổn NVLTT 
Chi tầm giá NCTT 
Chi chi phí SXC 
Cộng giá cả nền 
Số tiền tăng thêm 
Giá bán 

Phương pháp trực tiếp (đảm phí)

Giá bán = túi tiền nền + Số tiền tăng thêm

Chi mức giá nền = biến hóa phí sx + phát triển thành phí bh + thay đổi phí QLDN

Số chi phí tăng thêm = tỷ lệ số tiền tăng lên * túi tiền nền

Tỷ lệ số chi phí tăng thêm=Định phí SX, BH, QLDN + Mức hoàn tiền mong muốnx 100%
Tổng giá cả nền

Mức hoàn tiền mong muốn = tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) * Tài sản hoạt động bình quân

Phiếu tính giá cả đơn vị sản phẩm: 

 Số tiền
Chi mức giá nền 
Biến tầm giá NVLTT 
Biến phí tổn NCTT 
Biến chi phí SXC 
Biến phí bh và QLDN 
Cộng chi tiêu nền 
Số chi phí tăng thêm 
Giá bán 

9.2 Xác định giá thành dịch vụ

Giá bán = Giá thời gian lao hễ trực tiếp tiến hành + Giá bán sản phẩm hóa

Giá thời hạn LĐ trực tiếp = giá một giờ đồng hồ lđ thẳng + số giờ lđ thẳng thực hiện

Giá 1 giờ lđtt = chi tiêu nhân công TT của một giờ lđtt + CPQL, phục vụ của 1 giờ đồng hồ lđtt + lợi nhuận của của một giờ lđtt

CPNC trực tiếp của một giờ LĐTT=Tổng CPNC TT
Tổng thời gian LĐTT

CP cai quản phục vụ của một giờ LĐTT=Tổng CP làm chủ phục vụ
Tổng khoảng thời gian LĐTT

Trên đấy là tổng hợp công thức kế toán cai quản trị nhưng mà kế toán Việt Hưng update để các bạn đọc dễ dãi theo dõi. Hy vọng nội dung bài viết trở thành tài liệu xem thêm hữu ích với chúng ta đọc.