Kế hoạch marketing trên 1 trang giấy

Bạn sợ bản kế hoạch không đủ chi tiết? Bạn sợ kế hoạch khó hiểu, dài dòng? Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách lập kế hoạch marketing trên 1 trang giấy. Xem ngay nhé.