GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3

Bài 1- Phần 1.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 3

(Trang 84 VBT Toán 3)Bài 2- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 3- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 4- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 5- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 6- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 1- Phần 2. (Trang 84 VBT Toán 3)Bài 2 – Phần 2. (Trang 85 VBT Toán 3)Bài 3 – Phần 2. (Trang 85 VBT Toán 3)Bài 4 – Phần 2. (Trang 85 VBT Toán 3)

Bài 1- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)

Số liền sau của 75 829 là:

A. 75 839

B. 75 819

C. 75 830

D. 75 828

Bài giả

Đáp án đúng: C. 75 830

Bài 2- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)

Các số 62705 ; 62507 ; 57620 ; 57206 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206

B. 57 620 ; 57 206 ; 62 507 ; 62 705

C. 57 206 ; 62 507 ; 57 620 ; 62 705

D.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tàu Thuyền Trên Biển, Giáo Án Mầm Non Tạo Hình Vẽ Thuyền Trên Biển

57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705

Bài giải

Đáp án đúng D. 57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705


Bài 3- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)

Kết quả của phép cộng 22 846 + 41 627 là:

A. 63 463

B. 64 473

C. 64 463

D. 63 473

Bài giải

Đáp án đúng: B. 64 473

Bài 4- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)

Kết quả của phép trừ 64 398 – 21 729 là:

A. 42 679

B. 43 679

C. 42 669

D. 43 669

Bài giải

Đáp án đúng C. 42669

Bài 5- Phần 1. (Trang 84 VBT Toán 3)

Hình vẽ bên minh họa cho phép tính nào ?

A. 69 : 3

B. 69 x 3

C. 69 – 3

D. 69 + 3

*
*
*
*
*

Bài 4 – Phần 2. (Trang 85 VBT Toán 3)

Bài toán:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 135m vải, ngày thứ hai bán được 360m vải. Ngày thứ ba bán được bằng

*
*
số mét vải đã bán trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?