Giải Bài Tập Minna Nihongo 1

Bộ sách Minna No Nihongo có Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập áp dụng Ngữ pháp và bài xích tập Nghe – hiểu phù hợp cho người quốc tế mới học tiếng Nhật. huroji.com đã cung cấp cho chúng ta đầy đầy đủ Từ vựng và Ngữ pháp của 50 bài bác Minna no Nihongo

Trong nội dung bài viết này, huroji.com xin ra mắt tới các bạn đáp án cùng hướng dẫn chi tiết của bài tập 50 bài Minna no Nihongo.

STTBài tập
1Bài tập bài 1 Minna
2Bài tập bài bác 2 Minna
3Bài tập bài 3 Minna
4Bài tập bài bác 4 Minna
5Bài tập bài xích 5 Minna
6Bài tập bài xích 6 Minna
7Bài tập bài xích 7 Minna
8Bài tập bài 8 Minna
9Bài tập bài 9 Minna
10Bài tập bài bác 10 Minna
11Bài tập bài 11 Minna
12Bài tập bài xích 12 Minna
13Bài tập bài bác 13 Minna
14Bài tập bài bác 14 Minna
15Bài tập bài 15 Minna
16Bài tập bài bác 16 Minna
17Bài tập bài xích 17 Minna
18Bài tập bài xích 18 Minna
19Bài tập bài xích 19 Minna
20Bài tập bài đôi mươi Minna
21Bài tập bài 21 Minna
22Bài tập bài xích 22 Minna
23Bài tập bài xích 23 Minna
24Bài tập bài xích 24 Minna
25Bài tập bài bác 25 Minna
26Bài tập bài xích 26 Minna
27Bài tập bài bác 27 Minna
28Bài tập bài xích 28 Minna
29Bài tập bài 29 Minna
30Bài tập bài xích 30 Minna
31Bài tập bài bác 31 Minna
32Bài tập bài 32 Minna
33Bài tập bài bác 33 Minna
34Bài tập bài xích 34 Minna
35Bài tập bài bác 35 Minna
36Bài tập bài xích 36 Minna
37Bài tập bài xích 37 Minna
38Bài tập bài xích 38 Minna
39Bài tập bài 39 Minna
40Bài tập bài bác 40 Minna
41Bài tập bài xích 41 Minna
42Bài tập bài 42 Minna
43Bài tập bài bác 43 Minna
44Bài tập bài bác 44 Minna
45Bài tập bài xích 45 Minna
46Bài tập bài xích 46 Minna
47Bài tập bài 47 Minna
48Bài tập bài xích 48 Minna
49Bài tập bài xích 49 Minna
50Bài tập bài 50 Minna

Đang cập nhật…

Bên cạnh vấn đề học tự vựng với một cuốn giáo trình khô khan, bạn có thể trải nghiệm học tập từ vựng với Ứng dụng huroji.com nhé.

Minna No Nihongo là một trong trong các khóa học MIỄN PHÍ cho tất cả những người mới bước đầu trên huroji.com. Những hiểu biết ghi ghi nhớ từ vựng toàn diện 4 năng lực với huroji.com ngay bây giờ nhé: