DĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC

*
ĐIỀU LỆTrường trung học tập cửa hàng, trường trung học tập phổ thôngvà trường ít nhiều có tương đối nhiều cấp cho học(Ban hành đương nhiên Thông tứ số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011của Sở trưởng Sở Giáo dục với Đào tạo)

ĐIỀU LỆ

Trường trung học tập cửa hàng, ngôi trường trung học phổ biến

và trường phổ biến có khá nhiều cấp cho học

(Ban hành kèm theo Thông tứ số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011

của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo)

––––––

Chương thơm I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Điều lệ ngôi trường trung học tập cơ sở (THCS), ngôi trường trung học rộng lớn (THPT) cùng trường phổ biến có tương đối nhiều cấp học luật về tổ chức với quản lý đơn vị trường; công tác cùng những hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; gia tài của trường; quan hệ giữa nhà ngôi trường, gia đình và buôn bản hội.

Bạn đang xem: Dđiều lệ trường trung học

2. Điều lệ này vận dụng cho các ngôi trường THCS, ngôi trường trung học phổ thông và trường phổ biến có nhiều cung cấp học (sau đây Hotline bình thường là ngôi trường trung học), tổ chức triển khai và cá thể bao gồm tương quan.

3. Trường bởi những tổ chức tài chính hoặc cá nhân quốc tế đầu tư được công cụ trên văn bạn dạng không giống.

Điều 2. Vị trí của trường trung học trong hệ thống dạy dỗ quốc dân

Trường trung học tập là cửa hàng giáo dục nhiều của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân. Trường bao gồm tư cách pháp nhân, có tài khoản và nhỏ lốt riêng rẽ.

Điều 3. Nhiệm vụ cùng quyền hạn của ngôi trường trung học tập

Trường trung học bao gồm trọng trách cùng nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học hành cùng những vận động dạy dỗ không giống theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành riêng cho cấp cho THCS với cấp cho THPT bởi Bộ trư­ởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản phát hành. Công khai mục tiêu, nội dung những chuyển động dạy dỗ, nguồn lực có sẵn và tài chủ yếu, công dụng đánh giá chất lượng giáo dục.

Xem thêm: Giáo Án Điện Tử Mầm Non Chủ Đề Quê Hương Đất Nước Bác Hồ, Kế Hoạch Giáo Dục Chủ Đề Quê Hương

2. Quản lý giáo viên, cán cỗ, nhân viên cấp dưới theo công cụ của lao lý.

3. Tuyển sinch cùng mừng đón học sinh; chuyển vận học viên mang đến trường; cai quản học viên theo luật pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

4. Thực hiện chiến lược thông dụng dạy dỗ vào phạm vi được cắt cử.

5. Huy động, cai quản, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động dạy dỗ. Păn năn phù hợp với mái ấm gia đình học viên, tổ chức triển khai với cá thể vào vận động dạy dỗ.