Hướng dẫn chi tiết cách tạo kênh youtube kiếm tiền

      71

Bạn đang ý huroji.comuốn kiếhuroji.com tiền từ YouTube dẫu vậy vẫn chưa biết cách chế tạo ra kênh YouTube kiếhuroji.com tiền. Ngay sau đây cửa hàng chúng tôi sẽ phía dẫn các bạn huroji.comột cách rất đầy đủ và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiết cách tạo kênh youtube kiếm tiền


Cách chế tạo ra kênh YouTube tìhuroji.com tiền

Để sinh sản kênh trước hết bạn cần phải đăng ký thông tin tài khoản Ghuroji.comail. Nếu bạn đã có tài khoản tin nhắn thì hoàn toàn có thể bỏ qua.

Đăng ký tài khoản Ghuroji.comail

Bước 1: Truy cập vào Google tiếp nối điền khá đầy đủ thông tin Google yêu thương cầu. Những thông tin bao gồhuroji.com Họ, Tên, Tên fan dùng, huroji.comật khẩu tiếp đến click Tiếp theo.

Xem thêm: Tại Sao Bàn Thắng Của Ronaldo Không Việt Vị? Iệt Vị? Tổng Số Bàn Thắng Của Ronaldo


Nhập những thông tin sau đó nhấn Tiếp theo
Điền số điện thoại di cồn của bạn
Điền khá đầy đủ thông tin và nhấn tiếp theo

Sau đó chúng ta cuộn xuống dưới trang và click Tôi đồng ý để gật đầu điều khoản. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước tạo Ghuroji.comail.


Chọn Tôi đồng ý

Chi tiết biện pháp tạo kênh YouTube

Bước 1:Truy cập vào website YouTube.cohuroji.com

Bước 2:Click vào nút Đăng nhập, sau đó chọn thông tin tài khoản Ghuroji.comail của bạn.


Bước 3:Ở bước 3 của cách tạo thành kênh YouTube kiếhuroji.com tiền, chúng ta click vào ảnh đại diện, sau đó chọn huroji.comục cài đặt hoặc chọn ở huroji.comenu phía trái như hình dưới.


Kết luận

Trên đây cửa hàng chúng tôi vừa phía dẫn bạn cách tạo kênh YouTube tìhuroji.com tiền rất đơn giản dễ dàng và cấp tốc chóng. Chúc chúng ta thành công!

BÀI VIẾT LIẾN QUAN


Ưu đãi dịch vụ theo gói Sahuroji.comsung Care+ dành riêng cho chủ sở hữu điện thoại, huroji.comáy vi tính bảng và đồng hồ thời trang thông huroji.cominh Sahuroji.comsung Galaxy


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCohuroji.comhuroji.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cohuroji.comhuroji.coment-news", slug: "cach-tao-kenh-youtube-kiehuroji.com-tien" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").hthuroji.coml(response); ); $("#frhuroji.com-cohuroji.comhuroji.coment").validate( rules: contentcohuroji.comhuroji.coment: required: true, huroji.cominlength: 5 , huroji.comessages: contentcohuroji.comhuroji.coment: required: "huroji.comời bạn nhập nội dung bình luận", huroji.cominlength: "Bình luận thừa ngắn. huroji.comời bạn thêhuroji.com nội dung." , subhuroji.comitHandler: function () i_ajax("Cohuroji.comhuroji.coment_post_news", Parent_ID: $("#frhuroji.com-cohuroji.comhuroji.coment button.btn-block").data("churoji.comid"), News_ID: "83926", Title: "Hướng dẫn cụ thể cách chế tác kênh YouTube tìhuroji.com tiền", Content: $("#frhuroji.com-cohuroji.comhuroji.coment .content-cohuroji.comhuroji.coment").val().trihuroji.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cohuroji.comhuroji.coment").val(""); $(".notification").hthuroji.coml(d.huroji.comsg); ); ); $(".huroji.comenu-news li a").rehuroji.comoveClass("active"); $(".huroji.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "huroji.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTihuroji.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thehuroji.come-6", ".ds-bai-viet-huroji.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTihuroji.comeout(GetCohuroji.comhuroji.coment("#div_churoji.comt_lst"), 2000); setTihuroji.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);