Đại việt sử ký bản kỷ toàn thư quyển 1

      185
*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử cam kết Toàn ThưBản in Nội những quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn phòng Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, & Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện kỹ thuật Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bản Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Đại việt sử ký bản kỷ toàn thư quyển 1

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư còn sót lại đến thời nay là một cỗ Quốc sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được xung khắc in tổng thể và chào làng vào năm Đinh Sửu, niên hiệu chính Hoà thiết bị 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Vào lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - điện thoại tư vấn là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho thấy bộ Quốc sử này là kết quả của một quy trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký những đời do những tiên hiền lành Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, mang lại đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai đàn tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử ký kết ngoại kỷ, phiên bản kỷ toàn thư, bạn dạng kỷ thực lục gần như y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai bọn khảo thần khảo gắn thêm sử cũ, ở đâu sai thì sửa lại, ở đâu đúng thì chép lấy Lại tham khảo sự tích cũ, tham khảo các dã sử, nhiều loại biên, tự Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng hotline là bản kỷ tục biên. Sách làm cho xong, kéo lên ngự lãm, bèn sai thợ tự khắc in, ban ba trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký kết tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử ký kết toàn thư là 1 công trình tập đại thành nhiều cỗ sử bởi vì nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, từ bỏ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng hồ hết người cộng sự với họ. Theo bạn dạng in trường đoản cú ván tương khắc năm bao gồm Hoà 18 (1697) mang danh hiệu phiên bản in Nội các quan phiên bản - trường đoản cú đây gọi tắt là bản Chính Hoà - cỗ sử này tất cả quyển thủ 24 quyển, ghi chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc từ bọn họ Hồng Bàng cho năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm những Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dưng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: Tuổi Thanh Xuân Giống Như Một Cơn Mưa Rào, Thanh Xuân Của Chúng Ta

Ngoại kỷ: có 5 quyển, từ bọn họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ chúng ta Hồng Bàng, kỷ họ ThụcQuyển 2: kỷ bọn họ TriệuQuyển 3: kỷ trực thuộc Tây Hán, kỷ Trưng phụ nữ Vương, kỷ thuộc Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ ở trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ thuộc Tùy - Đường, cam kết họ Ngô

Bản kỷ: gồm 19 quyển, trường đoản cú triều đình cho năm 1675.

Quyển 1: kỷ đơn vị Đinh, kỷ bên LêQuyển 2: kỷ bên Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ nhà Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế truất Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ Quý Ly, hồ nước Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ ở trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh mang đến Mạc Mậu HợpQuyển 17: cố gắng Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ quyền 1 mang lại quyển 10Bản kỷ thực lục: tự quyển 11 cho quyển 15Bản kỷ tục biên: tự quyển 16 mang đến quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư với bố cục như trên đã có hoàn thành, khắc in và ra mắt vào năm 1697.

Một vụ việc khoa học được đặt ra là quá trình biên soạn tự Lê Văn Hưu mang lại Lê Hy diễn ra như vắt nào, những ai đó đã tham gia vào công trình đó, đóng góp của mọi người (hay từng nhóm) ra làm sao và giữ lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp sự việc trên, họ hãy lấy cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thư đời thiết yếu Hoà làm cơ sở và ngược loại thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, bước đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.