Cách phát âm tiếng trung

      48

Bài học tập phát âm giờ Trung vào bảng phiên âm tiếng Trung Pinyin được chia thành hai phần là:

Học phát âm Vận chủng loại (nguyên âm)Học phát âm nhạc mẫu (phụ âm)

Trong trang web này thực tiễn đã tất cả hai bài cụ thể về Thanh chủng loại và Vận mẫu bao gồm kèm cả học phát âm tuy vậy trong nội dung bài viết này huroji.com xin tổng hợp toàn cục cách phân phát âm vào bảng phiên âm giờ Trung để chúng ta có cái nhìn tổng quan tiền hơn.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng trung

Bảng phiên âm không thiếu thốn (full) trong giờ Trung:

*
*
Nhấp vào Bảng phiên âm trên để xem ảnh lớn hơn hoặc sở hữu file Pdf 

Dưới đó là cách vạc âm chi tiết trong bảng vần âm (phiên âm) của hệ thống ngữ âm Trung Quốc. Bên cạnh đó còn bao gồm bảng phiên âm như hình trên gồm audio để nhấp vào gọi (Pinyin Chart with Audio) – links ở cuối bài

Cách phát âm của Nguyên âm (Vận mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 36 nguyên âm gồm:

6 nguyên âm đơn13 nguyên âm kép16 nguyên âm mũi1 nguyên âm uốn lưỡi

Các nguyên âm này được phạt âm như sau:

Nguyên âm Đơn

Đầu tiên Là nguyên âm đơn, cùng học vạc âm tiếng Trung các nguyên âm này nhé –

a – giải pháp phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Phương pháp phát âm gần giống “a” trong tiếng Việt.o – phương pháp phát âm – lưỡi rút về phía sau, cội lưỡi nâng cao ở vị trí giữa, nhị môi tròn với nhô ra một tí. Là nguyên âm dài, tròn môi. Cách phát âm hơi kiểu như “ô” trong giờ Việt.e – cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, nơi bắt đầu lưỡi nâng cấp ở địa chỉ giữa, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Bí quyết phát âm hơi như là “ơ” với “ưa” trong tiếng Việt.

i – phương pháp phát âm – vị giác dính cùng với răng dưới, phía trước phương diện lưỡi nâng liền kề ngạc cứng, nhị môi giẹp, bành ra. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Cách phát âm hơi như thể “i” trong giờ Việt.

u– giải pháp phát âm – gốc lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, nhì môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Biện pháp phát âm hơi tương tự “u” trong giờ Việt.

ü – giải pháp phát âm – đầu lưỡi dính cùng với răng dưới, phía trước phương diện lưỡi nâng cạnh bên ngạc cứng, nhị môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Phương pháp phát âm hơi tương đương “uy” trong giờ Việt.

Nguyên âm Kép

ai – biện pháp phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó từ từ chuyển sang phân phát nguyên âm “i”. Giải pháp phát âm tương tự âm “ai” trong tiếng Việt.ei – cách phát âm – phát nguyên âm “e” trước, sau đó lập tức chuyển sang vạc nguyên âm “i”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ây” trong giờ Việt.ao – cách phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang vạc nguyên âm “o”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ao” trong giờ Việt.ou– biện pháp phát âm – phân phát nguyên âm “o” trước, sau đó lập tức chuyển sang vạc nguyên âm “u”. Biện pháp phát âm gần giống âm “âu” trong tiếng Việt.ia– bí quyết phát âm – phát nguyên âm “i” trước, kế tiếp lập tức gửi sang phạt nguyên âm “a”. Trong giờ đồng hồ Việt không có âm tựa như nhưng phát âm hơi rưa rứa âm iaie– cách phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang vạc nguyên âm “e”. Bí quyết phát âm gần giống âm “ia” trong giờ Việt.ua – phương pháp phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức gửi sang phát nguyên âm “a”. Phương pháp phát âm tương tự âm “oa” trong tiếng Việt.uo– bí quyết phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó từ từ chuyển sang phạt nguyên âm “o”. Giải pháp phát âm gần giống âm “ua” trong tiếng Việt.üe– bí quyết phát âm – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó từ từ chuyển sang phạt nguyên âm “e”. Phương pháp phát âm gần giống âm “uê” trong tiếng Việt.iao – biện pháp phát âm – phát nguyên âm “i” trước, kế tiếp lập tức đưa sang vạc nguyên âm kép “ao”. Cách phát âm tương tự âm “eo” trong tiếng Việt.iou– giải pháp phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang vạc nguyên âm kép “ou”. Giải pháp phát âm na ná âm “yêu” trong tiếng Việt.uai– giải pháp phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức gửi sang phát nguyên âm kép “ai”. Phương pháp phát âm gần giống âm “oai” trong giờ Việt.uei– phương pháp phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức gửi sang phạt nguyên âm kép “ei”. Cách phát âm na ná âm “uây” trong tiếng Việt.

Nguyên âm Er

er – phát nguyên âm “e” trước, sau đó, lưỡi dần dần cuốn lên. “er” là một nguyên âm đặc biệt. “er” là một âm ngày tiết riêng, bắt buộc ghép với bất kể nguyên âm với phụ âm nào.

Chữ này tương tự với chữ ai trong tiếng Việt, thuộc học vạc âm giờ Trung nào.

Nguyên âm Mũi

an – vạc nguyên âm a trước, sau đó, chuyển sang vạc phụ âm n. Phương pháp phát âm gần giống “an” trong giờ Việt.en – phân phát nguyên âm “e” trước, kế tiếp chuyển sang phân phát phụ âm “n”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ân” trong giờ đồng hồ Việt.in – phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phát phụ âm “n”. Giải pháp phát âm tương tự âm “in” trong giờ Việtün – phân phát nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang vạc phụ âm “n”. Cách phát âm tương đương âm “uyn” trong tiếng Việt.ian – vạc nguyên âm “i” trước, kế tiếp chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Bí quyết phát âm gần giống âm “iên” trong tiếng Việt.uan – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Bí quyết phát âm gần giống âm “oan” trong giờ Việt.üan – phạt nguyên âm “ü” trước, tiếp đến chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Bí quyết phát âm tương tự âm “oen” trong giờ đồng hồ Việt.uen (un) – vạc nguyên âm “u” trước, tiếp nối chuyển sang phát phụ âm “en”. Bí quyết phát âm tương tự âm “uân” trong giờ đồng hồ Việt.ang – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó, chuyển sang phân phát âm “ng”. Giải pháp phát âm tương tự “ang” trong giờ đồng hồ Việt.eng – phân phát nguyên âm “e” trước, sau đó, gửi sang phạt âm “ng”. Giải pháp phát âm tương tự “âng” trong giờ đồng hồ Việt.ing – vạc nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phạt âm “ng”. Giải pháp phát âm gần giống “inh” trong giờ đồng hồ Việt.ong – phạt nguyên âm o trước, sau đó, gửi sang vạc âm “ng”. Biện pháp phát âm hao hao “ung” trong giờ Việt.iong – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, đưa sang phạt nguyên âm mũi “ung”. Cách phát âm giống như với âm “ung” trong giờ Việting – vạc nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang vạc nguyên âm mũi “ang”. Cách phát âm tương tự “eng” trong tiếng Việt.uang – phát nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phạt nguyên âm mũi “ang”. Biện pháp phát âm tương tự “oang” trong giờ Việt.ueng – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, đưa sang phát nguyên âm mũi “eng”. Phương pháp phát âm tương đương “uâng” trong giờ Việt.

Nguyên âm Ng

Cách phát âm như sau – cội lưỡi nâng cao, dính lâu vào ngạc mềm, lưỡi con rủ xuống, không gian từ hang mũi toát ra. Biện pháp phát âm tương tự “ng” trong giờ đồng hồ Việt. “ng” chỉ rất có thể đứng sau nguyên âm mà chẳng thể đứng trước nguyên âm như giờ đồng hồ Việt.

Xem thêm: Liệt Kê 33 Địa Chỉ Bán Cháo Dinh Dưỡng Cây Thị Quận 1, Cháo Dinh Dưỡng Cây Thị

Cách phát âm của Phụ âm (Thanh mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 21 phụ âm trong đó:

3 Phụ âm kép18 Phụ âm đơn1 phụ âm uốn nắn lưỡi – vào phụ âm đơn

b – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – nhì môi dính tự nhiên, sau đó bóc tách ra, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Giải pháp phát âm gần giống “p” trong tiếng Việt.p – Là âm môi môi. Phương pháp phát âm – nhị môi dính tự nhiên, sau đó bóc tách ra, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Trong giờ Việt không tồn tại âm tương tự. Biện pháp phát âm khối lượng nhẹ hơn âm p nhưng nặng rộng âm b của giờ Việt.m – Là âm môi môi. Phương pháp phát âm – nhị môi dính tự nhiên, luồng không khí từ hang mồm bay ra. La một âm mũi, hữu thanh. Cách phát âm gần giống “m” trong tiếng Việt.

f – Là âm môi răng. Giải pháp phát âm – môi dưới dính nhẹ cùng với răng trên, luồng không gian từ khe giữa răng cùng môi bay ra. Là một âm sát, vô thanh. Cách phát âm gần giống “ph” trong tiếng Việt.

d – Là âm đầu lưỡi giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, xuất hiện trở ngại, sao đó bỗng nhiên hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là một âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Giải pháp phát âm gần giống “t” trong tiếng Việt.

t – Là âm đầu lưỡi giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, hiện ra trở ngại, sao đó đột hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Giải pháp phát âm gần giống “th” trong tiếng Việt.

n – Là âm vị giác giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, hiện ra trở ngại, luồng bầu không khí từ hang mũi thoát ra. Là 1 trong những âm mũi, hữu thanh. Biện pháp phát âm gần giống “n” trong giờ đồng hồ Việt.

l – Là âm đầu lưỡi giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, luồng bầu không khí từ nhì mép lưỡi bay ra. Là một trong âm biên, hữu thanh. Bí quyết phát âm gần giống “l” trong giờ Việt.

g – Là âm nơi bắt đầu lưỡi. Giải pháp phát âm – gốc lưỡi áp vào ngạc mềm, hiện ra trở ngại, tiếp đến bỗng bóc ra, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. Là một trong âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Biện pháp phát âm gần giống “c”, “k” trong giờ Việt.

k – Là âm nơi bắt đầu lưỡi. Giải pháp phát âm – cội lưỡi áp vào ngạc mềm, ra đời trở ngại, sau đó bỗng tách bóc ra, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Giải pháp phát âm gần giống “kh” trong giờ Việt.

h – Là âm gốc lưỡi. Giải pháp phát âm – nơi bắt đầu lưỡi nâng cao, nhưng không áp vào ngạc mềm, ra đời trở ngại, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một trong âm xát, vô thanh. Bí quyết phát âm gần giống “h” trong tiếng Việt.

j – Là âm phương diện lưỡi. Bí quyết phát âm – phương diện lưỡi áp vơi vào ngạc cứng, sau đó tách bóc ra, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong những âm chào bán tắc, vô thanh, không bật hơi. Biện pháp phát âm tương tự “ch” trong tiếng Việt.q – Là âm mặt lưỡi. Biện pháp phát âm – mặt lưỡi áp dịu vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là một âm chào bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Cách phát âm khá giống như với âm sch trong giờ Đức hoặc hiểu như “sờ chờ” trong tiếng Việtx – Là âm khía cạnh lưỡi. Giải pháp phát âm – khía cạnh lưỡi nâng cao sát ngạc cứng, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm tương tự “x” trong giờ đồng hồ Việt.z – Là âm đầu lưỡi trước. Giải pháp phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó bóc tách ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong những âm chào bán tắc, vô thanh, không bật hơi. Cách phát âm cũng như “ch” trong giờ Việt.c – Là âm đầu lưỡi trước. Bí quyết phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó bóc ra một tí, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một âm buôn bán tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Giải pháp đọc như chữ x ở một vài vùng miềns– Là âm đầu lưỡi trước. Bí quyết phát âm – vị giác nâng sát lợi trên, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một âm xát, vô thanh. Phương pháp phát âm hơi kiểu như “x” trong tiếng Việt.r – Là âm đầu lưỡi sau. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi nâng giáp ngạc cứng trước, luồng bầu không khí thoát ra mồm thoe một đường nhỏ dại và hẹp. Là 1 trong những âm xát, hữu thanh, thời gian phát âm nên uốn lưỡi. Cách phát âm hơi giống “r” trong giờ đồng hồ Việt.zh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Cách phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng bầu không khí thoát ra hang mồm. Là 1 âm bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi, thời điểm phát âm bắt buộc uốn lưỡi. Bí quyết phát âm hơi kiểu như “tr” trong giờ đồng hồ Việt.ch – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. Là một trong âm cung cấp tắc, vô thanh, tất cả bật hơi, dịp phát âm buộc phải uốn lưỡi. Cách phát âm như âm “xờ chờ”sh – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, luồng không gian thoát ra mồm theo một đường nhỏ và hẹp. Là 1 âm xát, vô thanh, dịp phát âm cần uốn lưỡi. Phương pháp phát âm hơi kiểu như “s” trong giờ đồng hồ Việt.

→ Xem phương pháp đọc bảng phân phát âm Pinyin Chart with Audio

Nội dung bài bác cách phân phát âm tiếng Trung xin tạm ngưng ở đây. Những khái niệm, phân tích và lý giải về bảng chữ cái tiếng Trung, phiên âm giờ Trung, Pinyin là gì? chúng ta xem ở nội dung bài viết dưới đây: