Bảng chữ cái rô ma

      94
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là chiến thắng của dân cư cổ

 A. Ấn Độ

 B. Hi Lạp

 C. Bố Tư

 D. Hi Lạp – Rôma


Hệ vần âm A,B,C cùng chữ số la mã (I,II,III...) là thành công của dân cư cổ nào?

A.Ấn Độ C.Hi Lạp

B.Ba tứ D.Rô-Ma.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái rô ma

Mn giúp e bài này cùng với ạ.E đang buộc phải gấp ạ.


Chữ viết của các tổ quốc cổ đại phương Đông ban sơ là

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh.

D. Vần âm Latinh.


Chữ viết của một tộc người khác ở việt nam cũng có xuất phát từ chữ Phạn là?

 A. Dân tộc Khơme

 B. Dân tộc Mường

 C. Dân tộc bản địa Nùng

 D. Dân tộc Tày


Người Ấn Độ đã tất cả chữ viết riêng của bản thân từ khôn cùng sớm, phổ biến nhất là chữ gì ?

A. Chữ Nho

B. Chữ tượng hình

C. Chữ Phạn.

D. Chữ Hin-đu.


Hãy liên kết địa danh sinh hoạt cột phía trái với nội dung tương xứng ở côt bên buộc phải về những thành tựu văn hóa của các đất nước cổ đại phương tây

1. Hi Lạp

2. Rôma

3. Traian

4. Đền Páctênông

5. Đấu trường Côlidê

a) Là khải hoàn môn lừng danh của Rôma

b) Là công trìn phong cách thiết kế tiêu biểu của Hi Lạp

c) Là dự án công trình kiến trúc to đùng của Rôma

d) Là quê nhà của hệ vần âm A, B, C và hệ chữ số La Mã

e) Là quê nhà của phiên bản trường ca danh tiếng “Iliát cùng Ôđixê”

A. 1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – c.

 B. 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – d; 5 – a.

Xem thêm: Gọi Tên Việt Nam (Karaoke), Lời Bài Hát Gọi Tên Đất Mẹ (Nguyễn Quyết Thắng)

 C. 1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – b.

 D. 1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – d.


Lớp 10 lịch sử
1
0

Hệ thống vần âm Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà họ đang sử dụng hiện thời thuộc

 A. Chữ tượng hình

 B. Chữ tượng ý

 C. Hệ vần âm A, B, C

 D. Chữ Việt cổ


Lớp 10 lịch sử
1
0

Hệ thống vần âm Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà chúng ta đang sử dụng bây chừ là

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh

D. Chữ Việt cổ


Lớp 10 lịch sử
1
0

Từ đầu cố gắng kỉ VII hệ thống chữ viết của bạn Khơ-me được hình thành trên đại lý nào?

A. Chữ Hán.

B. chữ Phạn.

C. Chữ Nôm.

D. Chữ Pali.


Lớp 10 lịch sử dân tộc
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)