Bài 4 lịch sử 8

      252

Phong trào chống chọi của công nhân vào nửa đầu núm kỉ XIX bao hàm bước tiến mới. Trên cơ sở trào lưu công nhân công ty nghĩa Mác ra đời với “ Tuyên ngôn của Đảng cùng Sản” có chân thành và ý nghĩa rất quan trọng. Và sau đây mời chúng ta cùng mang lại với bài học “phong trào người công nhân và sự thành lập của chủ nghĩa Mác”.


*

A. Kỹ năng trọng tâm

I.Phong trào người công nhân nửa đầu núm kỉ XIX

1.Phong trào đập phá máy móc và bãi công.

Bạn đang xem: Bài 4 lịch sử 8

* Nguyên nhân: Công nghiệp trở nên tân tiến , thống trị tư sản thu những lợi nhuận, công nhân thao tác làm việc 14,16 giờ/ ngày,điều kiện nạp năng lượng ở tồi tệ ,đàn bà trẻ em cũng thao tác nặng nhọc lương thấp =>Do sự bóc tách lột nặng vật nài của kẻ thống trị tư sản.

* hiệ tượng đấu tranh: Đập phá thiết bị móc, đốt công xưởng và văn minh hơn, họ bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm, đoàn kết thành công đoàn.

2.Phong trào công nhân một trong những năm 1830 – 1840

Từ trong những năm 30 – 40 của cầm cố kỉ XIX, thống trị công nhân đã bự mạnh, triển khai đấu tranh thiết yếu trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.Các cuộc chống chọi tiêu biểu:

Năm

Nơi diễn ra

Lực lượng đấu tranh

Hình thức đấu tranh

Mục tiêu đấu tranh

1831 – 1834

Li – ông (Pháp)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- Đòi cấu hình thiết lập chế độ cộng hòa

- Tăng lương, giảm giờ làm

1844

Sơ – lê – din (Đức)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- kháng sự hà khắc của nhà xưởng và điều kiện lao rượu cồn tồi tệ

1839 mang đến 1847

Anh

Công nhân và các tầng lớp lao động khác

Mít tinh, biểu tình gồm tổ chức

- Đòi quyền phổ thông bầu cử

- Tăng lương, bớt giờ làm

Nhận xét

Chủ yếu ớt là công nhân

Đấu tranh quyết liệt

- Đấu tranh kinh tế + chủ yếu trị

- Đấu tranh thiết yếu trị rõ nét.

* Ý nghĩa: Đánh vết sự cứng cáp của phong trào công nhân, chế tạo tiền đề mang đến sự thành lập và hoạt động của lí luận giải pháp mạng.

II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

1. Những Mác cùng Enghen

Các Mác sinh trên Đức , năm 1843 sang page authority ri tham gia phong trào CM Pháp.F. Ang tị sinh trên Đức năm 1820 thanh lịch Anh viết Tình cảnh ách thống trị công nhân Anh.Hai ông quyết tâm chống thống trị tư sản hóa giải công nhân.

Xem thêm: Áo Sơ Mi Dáng Dài Đẹp Hè 2021, Áo Sơ Mi Dáng Dài Giá Tốt Tháng 10, 2021 Áo

2. Đồng minh những người Cộng sản và Tuyên ngôn của đảng cùng sản (2/1848)

* thành lập trong hòan cảnh: chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển , kẻ thống trị vô sản bị tách bóc lột , cuộc chống chọi của vô sản bị thua thảm , yêu thương cầu cần phải có phải tất cả một giải thích khoa học.

* Nội dung:

Lời mở màn : mục đích và nguyện vọng của fan cộng sản .Quy luật cải cách và phát triển của thôn hội lòai ngưới là sự chiến thắng của nhà nghĩa thôn hội :GCVS là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng cơ chế xã hội chủ nghĩaVô sản toàn bộ các nước đoàn kết lại.

* Ý nghĩa:

Đây là văn kiện đặc trưng nhất của nhà nghĩa buôn bản hội khoa học .Đánh vệt sự thành lập cả công ty nghĩa.

3.Phong trào công hiền lành năm 1848 đến năm 1870. Nước ngoài thứ nhất.

a. Yếu tố hoàn cảnh :

b. Thế giới thứ nhất:

* hoạt động từ 1864-1870:

Quốc Tế trước tiên truyền bá học thuyết MácQuốc Tế thứ nhất là trung trung khu đòan kết , tổ chức lãnh đạo trào lưu công nhân thế giới đấu tranh giành thắng lợi 1864- 1870 .

* vai trò của Mác :

Chuẩn bị tổ chức ,văn khiếu nại , chỉ huy đại hội , lập Quốc Tế đầu tiên .Đứng đầu ban chỉ huy , đưa nước ngoài I chống tư tưởng rơi lệch thông qua nghị quyết đúng mực .

* phương châm của nước ngoài thứ nhất:

Truyền bá lý thuyết Mác .Đấu tranh chống tư tưởng không nên lệchThúc đẩy phong trào công nhân cải cách và phát triển .